Nyheter

Bråstopp ga nye muligheter

06.07.2020
Messetjeneste og 07 Media har inngått partnerskap

Aktivitet i pressen

06.07.2020
Vi jobber nå samlet, men fra flere hold, for å få vårt budskap hørt.

Finansavisen i dag

01.07.2020
Hittil har ikke Sponsor- og Eventforeningens bedrifter mottatt en krone fra kompensasjonsordningen. Samtidig er det uvis…

Sponsor- og Eventbransjen ligger i stabilt sideleie

29.06.2020
– må vi ringe 113 for å bli hørt?

Ny leder i Norges Verdensarv

26.06.2020
Norges verdensarv har ansatt Liv Astrid Sverdrup som ny daglig leder.

Bransjedag for Eventbyråer - hold av datoen!

23.06.2020
Foreningen presenterer medlem Oslofjord Convention Center som vertskap for Bransjedag for Eventbyråer
ANNONSE

Aktiviteter