Vinnersøknader

Her finner du eksempler på vinnersøknader fra Sponsor- og Eventprisen 2019, 2018 og 2017. De er gjengitt med tillatelse fra søker.