Vinnerne 2018

Nordic Choice Hotels og Green Hat People ble stemt frem som vinner av Årets Bransjepris da Sponsor- og Eventprisen ble delt ut på Wallmans i går kveld. Right To Play vant Årets Perle for sine 20 maraton på 20 dager, på 20 steder.
I sin begrunnelse for Årets Perle, sier juryen at Norge har fått sitt svar på Forrest Gump, gjennom daglig leder Jimmy Vika i Right To Play – mannen som løp alle maratonene til inntekt for jenters rett til utdanning i Midtøsten.

Nordic Choice Hotels og Green Hat People vant Bransjeprisen for å ha skapt en arena der motspillere blir medspillere i et event som styrker markedsposisjonen og er et foregangseksempel i bruk av teknologi.

Årets åtte andre vinnere spenner vidt, i fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør, med prosjekter på tvers av landegrenser, fra FN’s bærekraftsmål til flyplassterminal, integrering, bykultur og fra breddeidrett til OL.

  • Enkelthet, klare mål, god aktivering og tilsvarende resultater førte The North Face, BERRE og Toppturfestivalen til topps som Årets Sponsorkampanje for deres samarbeid under Toppturfestivalen Svalbard 2017.
  • Med kommersiell tankegang og uten frykt for å sprenge grenser ble strandfesten og festivalen Palmesus kåret til Årets Sponsorobjekt.
  • Røde Kors og Microsoft Norge vant Årets Innovasjon for originalt samarbeid med innovative arbeidsmåter i kodeskrivingsdugnaden«#Rccodeathon2017».
  • Prisen Årets Eksterne Event gikk til Norad og Gambit Hill + Knowlton med solid målsetning og måloppnåelse for ‘Verdens Vakreste Nattevandring’. 
  • I kategorien Årets Interne Event vant Avinor Oslo Lufthavn og JCP for profesjonell planlegging, strukturert gjennomføring og måloppnåelse med ‘T2-Opplevelsen og T2-Tjenestetesting’.   
  • Kategorien Årets Samfunnsengasjement ble vunnet av Røde Kors, REMA 1000 og Streetfootball Norway, for deres prosjekt Fotballkompis – med mestring, tilhørighet og involvering.
  • OBOS fikk prisen Årets Kultursponsor for sin brede portefølje og aktivering av denne - En by med et rikt kulturliv er et godt sted å bo!
  • Årets Idrettssponsor ble Gjensidige Forsikring for sitt sponsorat av håndballen med innholdsmarkedsføring og merverdi - fra bredden til OL.

Sponsor- og Eventprisen ble delt ut i ti kategorier.

Juryen gir denne begrunnelsen for Årets Idrettsponsor, Gjensidige Forsikring:

Årets Idrettssponsor har gjennom strategisk og målrettet arbeid økt kjennskapen til seg selv og sine sponsorobjekter. Langsiktighet og innovasjon preger deres sponsorater, og årets bruk av innholdsmarkedsføring imponerer juryen. I en egenprodusert dokumentarserie – «Håndballeventyret» - får sponsor vist sitt brede og langvarige engasjement til idretten. 25 års sponsing av Norges Håndballforbund og Håndballjentene er et fantastisk eventyr. Prosjekter som Minihåndballjentene og Minihåndballgutta har økt, og fortsetter å øke, interessen for breddehåndballen. Et samarbeid som skaper merverdi både til sponsor og sponsorobjekt. Juryen gleder seg til fortsettelsen, og det er med glede de gratulerer Gjensidige Forsikring som «Årets Idrettssponsor».  

OBOS vant kategorien Årets Kultursponsor. Juryen grunngir dette slik:

Årets Kultursponsor skaper unike opplevelser med en bred sponsorportefølje som rommer festivaler, kulturscener, kor, fritidsklubber og orkestre. God aktivering viser seg lønnsomt både for sponsoren, sponsorobjektene og publikum. Medlemsrabatt på kulturopplevelser øker interessen blant publikum. I 2016 ble det solgt en kvart million billetter til sponsors egenproduserte arrangementer og en rekke andre kulturopplevelser. Overskuddet av salget går tilbake til kulturen i form av gratisbilletter til skoleklasser, og sponsing av instrumenter til korps. Sponsor ser viktigheten av et rikt kulturliv og har med dette blitt viktig for kulturen. Juryen er enig i at «En by med et rikt kulturliv er et godt sted å bo!», og det er med glede de gratulerer OBOS som «Årets Kultursponsor».   

Røde Kors, REMA 1000 og Streetfootball Norway, vant kategorien Årets Samfunnsengasjement for Fotballkompis. Her sier juryen:

Med fokus på mestring, tilhørighet og involvering er Årets Samfunnsengasjement med på å løse en stor samfunnsutfordring. En felles interesse for å utgjøre en forskjell har utvidet horisonten til samarbeidspartene, som har sett nye muligheter til å knytte ulike sponsorater sammen. Dette har resultert i et inspirerende prosjekt med god måloppnåelse. Målet for pilotsesongen var å samle ti unge flyktninger og ti norske ungdommer til å møtes ukentlig for å spille fotball. Hele 50 ungdommer, samlet på to lag, viser at fotballbanen er en naturlig arena for integrering. Felles interesser blir et universalspråk i integreringsprosessen. Det er med glede juryen gratulerer Røde Kors, REMA 1000 og Streetfootball Norway, og deres prosjekt Fotballkompis, som «Årets Samfunnsengasjement».  

Palmesus gikk til topps i kategorien Årets Sponsorobjekt. Juryen sier følgende:

Med smart aktivering av skreddersydde kampanjer skaper Årets Sponsorobjekt markedsinnhold, merverdi og synlighet for sine sponsorer. Et ungt og kjøpevillig publikum gjør de til et attraktivt sponsorobjekt, men, det er deres innovative tenkning og teknologiske merkevarebygging som gjør at de virkelig skiller seg ut. En kommersiell tankegang, uten frykt for å sprenge grenser kreativt, gir god return on investment både for sponsorer og sponsorobjekt. Objektet har gått fra ingenting til å nå selge ut 35.000 billetter og omsette for 70 millioner kroner i løpet to dager. Årets festival, den tiende i rekken, er allerede utsolgt. Det er med glede juryen gratulerer Palmesus som «Årets Sponsorobjekt».  

Juryen begrunner Årets Eksterne Event, Norad og Gambit Hill + Knowlton for ‘Verdens Vakreste Nattevandring’, på følgende måte:

Årets Eksterne Event kjennetegnes av solid målsetning og måloppnåelse. Klar fit mellom budskap og eventarena gir økt oppmerksomhet og god dekning i sosiale medier. Aktiv involvering av målgruppen er med på å styrke eventets budskap. Samarbeid og fellesskap står i fokus når det norske folk legger ut på nattevandring i fjellheimen. Lyslenkene som dannes skaper fine visuelle virkemidler og understreker eventets mål om å opplyse folket om FNs bærekraftsmål. Kjennskapen til bærekraftsmålene økte med 12%, og 20% av Norges befolkning har hørt om nattevandringene. Det er med glede juryen gratulerer Norad og Gambit Hill + Knowlton med «Årets Eksterne Event» for ‘Verdens Vakreste Nattevandring’.  

Prisen for Årets Interne Event ble vunnet av Avinor og JCP for T2-Opplevelsen og T2-Tjenestetesting. Her skriver juryen:

Med event som virkemiddel lykkes Årets Interne Event å tilrettelegge for opplæring og motivasjon av de ansatte, samt å oppmuntre til samarbeid på tvers av avdelinger. Aktørene bruker event aktivt, ikke bare i opplæring, men også som kvalitetssikring av fasiliteter og opplæringen selv. Profesjonell planlegging og strukturert gjennomføring gir en fantastisk måloppnåelse.  Styrket internkultur blant 25000 ansatte, og idriftsettelse av en hel flyplassterminal uten oppstartsproblemer er resultatet av kreativ og smart bruk av event. Det er med glede juryen gratulerer Avinor Oslo Lufthavn og JCP med «Årets Interne Event» for ‘T2-Opplevelsen og T2-Tjenestetesting’.   

I kategorien Årets Sponsorkampanje vant The North Face, BERRE og Toppturfestivalen for Toppturfestivalen Svalbard 2017. Juryen sier følgende om vinneren:

Enkelthet, klare mål og god aktivering kjennetegner Årets Sponsorkampanje. En vel gjennomtenkt strategi og god utnyttelse av sponsorat har resultert i økt merkevarekjennskap, økt omsetning og reposisjonering for sponsor. Ved å la målgruppen ta aktivt del i testing og bruk av produktene får sponsor vist seg i sitt rette element, og økt sin kredibilitet hos målgruppen. Rå natur og Europas mest ekstreme festival – Toppturfestivalen Svalbard - er den rette partner for The North Face. En økning i innsalget på 50% for våren 2018 og salg av toppturkolleksjonen Summit til 8 nye butikker taler for seg selv. Det er med glede juryen gratulerer The North Face, BERRE og Toppturfestivalen, og deres samarbeid under Toppturfestivalen Svalbard 2017, som «Årets Sponsorkampanje».   

Årets Innovasjon ble vunnet av Røde Kors og Microsoft Norges for «#Rccodeathon2017». Juryen skriver dette om vinneren:

Årets Innovasjon bruker event og digitale kanaler for å spre informasjon og knytte flere parter sammen. En digitalisering av tradisjonelle prinsipper engasjerer en ny målgruppe. Dette er både kostnads- og ressursbesparende.  Samarbeidspartene har med enkle grep skapt nye arenaer for frivillighet hvor man effektivt kan samarbeide og digitalt utveksle kompetanse. Et to dager langt event linket fagpersoner, feltarbeidere og 50 frivillige utviklere sammen via videokonferanser og personlige møter. Sammen utviklet de tekniske løsninger til bruk ved sykdomsutbrudd i en kodeskrivingsdugnad ved navnet Codeathon. Et originalt samarbeid, hvor innovative arbeidsmåter gir gode løsninger til gode for samfunnet. Det er med glede juryen gratulerer Røde Kors og Microsoft Norges «#Rccodeathon2017» som «Årets Innovasjon».      

Juryen gir denne begrunnelsen for Right To Play, som ble Årets Perle for 202020:

Årets Perle skaper store effekter av små ressurser. Aktivt sponsorsamarbeid og kreativ bruk av interne ressurser gir høy return on investment og stor mediedekning. Enkelthet blandet med ekstraordinære menneskelige prestasjoner skaper engasjement. Kampanjens mål om å tjene en million kroner til jenters rett til utdanning i Midtøsten nås med løpsdugnader og donasjoner via vipps. 20 maraton på 20 dager på 20 ulike destinasjoner gir Right to Plays daglige leder Jimmy Vika rett på tittelen som Norges Forrest Gump. Strategisk bruk av samarbeidspartnere, tydelige mål og enkelthet står til inspirasjon. Det er med glede juryen gratulerer Right To Plays ‘202020’ som «Årets Perle».    

Årets Bransjepris ble vunnet av Nordic Choice Hotels og Green Hat People, for Byens Beste Byrå.

I denne kategorien hadde juryen nominert fem kandidater og Sponsor- og Eventforeningens medlemmer stemte så frem vinneren. Her er vinnerbegrunnelsen:

Årets Bransjepris har med strategisk bruk av event styrket sin markedsposisjon og etablert seg som et foregangseksempel i bruk av teknologi. Kreative konkurranser, testing av bransjerelaterte produkter og tjenester, samt middag og underholdning, gir rom for erfaringsutveksling blant deltakerne, og en plass for arrangørene til å vise seg frem som destinasjon og arrangør. Deltakerne selv elsker konseptet og har i etterkant brukt flere av aktørene og løsningene som ble brukt under arrangementet. Dette eventet samlet 32 lag fra 30 ulike byråer. Med mål om å skape relasjoner, inspirere og underholde har årets bransjeprisvinnere skapt en arena hvor motspillere blir medspillere. Sammen gjør vi hverandre sterkere og det er en samlet bransje som har latt seg engasjere, og valgt årets vinner. Det er med glede, juryen og bransjen, gratulerer Nordic Choice Hotels og Green Hat People som vinnere av «Årets Bransjepris» for «Byens Beste Byrå». 

Juryen har bestått av:

Rune Bjerke førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania – juryleder, Linda Nordheim administrerende direktør for McCann, Kirsti Bjerva salgs- og markedssjef ved Rogaland Teater, Ann-Kristin Syversen sponsorsjef i TINE, Vegard Arntsen daglig leder i Sponsor Insight, Thomas Johansen sponsorrådgiver i Norsk Tipping, Fredrik Kolverud partner i Fieldwork og Gunn Inger Røkke Ruud teamleder næringsliv og major donors i Kirkens Nødhjelp.

Sponsor- og Eventprisen er spons og eventbransjens årlige store samling med fag og prisutdeling, i regi av Sponsor- og Eventforeningen.

Se også på Kampanje