Søknad til Sponsor- og Eventprisen 2020

NYTT I ÅR: 8 nye kategorier og 2 fagjuryer
(Søknadsskjemaet er lenger ned på siden)

 

Sponsor- og Eventprisen har 17 søkbare kategorier:

Årets Arena Årets Brand Activation Årets bruk av Profil
Årets Eksterne Event Årets Eventbyrå Årets High Five
Årets Idrettsponsor Årets Interne Event Årets Kultursponsor
Årets Messe/Fagarrangement Årets Nyskapning Årets Perle
Årets Roadshow Årets Samfunnsengasjement Årets Spire
Årets Sponsorkampanje Årets Sponsorobjekt  

 

Her har du kriteriene til alle kategoriene (kalt Statutter til Sponsor- og Eventprisen) - les de først, så velger du kategorier: Klikk HER

 

Den attende kategorien, Årets Bransjepris, er ikke søkbar. 

 • Det er ingen begrensning på antall søknader du kan sende inn og du behøver ikke være medlem for å søke. 
 • Søknadsfristen er onsdag 15. januar kl. 12.00. (Prisene deles ut første uken i mars 2020, 4. mars  - hold av datoen!)

OM SØKNADSSKJEMAET:

 • Du kan skrive litt på en søknad, lagre kladden og så hente den opp for å gjøre søknaden ferdig en annen gang.
  Det er viktig at du henter opp kladden i samme nettleser som du lagrer i og at du ikke sletter nettleserlogg og midlertidige nettleserdata i mellomtiden. Du kan lagre én kladd av gangen i én nettleser. 
 • Du kan forhåndsvise (se på) søknaden før du sender den inn.
 • Du kan laste ned en pdf av søknaden før du sender den inn.
 • Flere av feltene i søknaden har maksimumsbegrensning på antall tegn. 

Skjemaet under skal benyttes for alle søkbare (17) kategorier:

 • Felter i skjemaet merket med * må fylles ut.
 • Skriv kort og tydelig. Du behøver absolutt ikke å skrive til maksgrensen på antall tegn.
 • Eventuelle lenker relatert til søknaden skrives inn i selve søknaden, eksempelvis lenker til www og relevante sosiale medier.
 • Det er det utfylte søknadsskjema som vektlegges, ikke eventuelle vedlegg (max to vedlegg).
 • Dersom det foreslås delt pris mellom prosjekteier og rådgiver(e), må dette spesifiseres i dertil merket felt -  som er det nest siste i skjemaet.
 • Søker du på vegne av andre enn deg selv, husk å spesifisere det i skjemaets siste felt: Annen relevant informasjon.

(Inspirasjon: Se eksempler på tidligere vinnersøknader HER)


Når søknaden er ferdigskrevet og du har trykket på den røde knappen "Send inn søknad", får du opp et skjermbilde som sier "Takk for din søknad til Sponsor- og Eventprisen 2020". Da er søknaden din mottatt hos oss. 

All informasjon i søknaden blir behandlet konfidensielt. Juryene har taushetsplikt i forhold til den informasjon de får kjennskap til. Juryene har anledning til å flytte søknader fra en kategori til en annen. 

Betaling:

 • For medlemmer: Det koster kr 950 per søknad/per kategori. Det påløper ikke mva.
 • For ikke-medlemmer: Det koster kr 1950 per søknad/per kategori. Det påløper ikke mva.

Lurer du på om du skal søke? Hvilken kategori? Er det noe du er usikker på? Ingen spørsmål er for små, ta kontakt med styrets representant i juryen Lars Brockstedt Svendsen - han kan geleide deg. Og han gjør det gjerne!

Og du kan dessuten melde deg på selve arrangementet Sponsor- og Eventprisen, 4. mars 2020, HER

Søknadsskjema starter her: