Begrunnelsene for de nominerte 2018

- Nær femti begrunnelser er skrevet av juryen til Sponsor- og Eventprisen. Nå er nominasjonstekstene til hver enkelt nominert ferdigskrevet. Du kan lese dem her, sier Hege Mauroy, daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen.
I henhold til statuttene for Sponsor- og Eventprisen skal alle nominerte kandidater motta diplom.

På diplomet fremkommer juryens skriftlige begrunnete innstilling til selve nominasjonen.

- Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Det er en betydelig formulerings- og skrivejobb som er utført. Det fortjener hver eneste nominert, sier Mauroy.

Blant de nominerte kåres ti vinnere på Sponsor- og Eventprisen, onsdag 31. januar på Wallmans: Klikk HER for å lese mer og melde deg på

De nominerte og begrunnelsene, i tilfeldig rekkefølge:

ÅRETS SAMFUNSENGASJEMENT:

 • Norwegian og UNICEF 
  - for: UNICEF og Norwegian - globalt partnerskap
  Norwegian er et selskap som tar samfunnsansvar på alvor. Deres samarbeid med UNICEF er integrert fra topp til tå i bedriften, og det aktiveres både internt og eksternt. En stødig gjennomføring av merkevare og bruk av egne produkter – fly til å frakte nødhjelp – imponerer juryen. Norwegians helhetlige strategi har gitt betydelige resultater. I løpet av det 10 år lange samarbeidet har det blitt samlet inn over 25 millioner kroner til UNICEF sitt arbeid. I takt med selskapets globale vekst har Norwegian gått fra å kun samarbeide med UNICEF i Norge til et globalt samarbeid. Dette øker engasjementets allerede store impact og gir Norwegian og UNICEFs globale partnerskap en velfortjent nominasjon som «Årets Samfunnsengasjement». 
 • TrønderEnergi, Røde Kors og Hogst
  - for: Hogst gir vekst
  Våren 2016 ble Hogst AS stiftet av Røde Kors og TrønderEnergi med et mål om å skape givende og økonomisk bærekraftige arbeidsplasser til tidligere straffedømte. Så langt har prosjektet vært suksessfullt, og selskapet har i dag ti ansatte. Juryen synes prosjektet er nytenkende og de roser Røde Kors og TrønderEnergi for at de tør å satse. Ved å tenke både nært og langsiktig får prosjektet stor betydning for enkeltindividet, men også samfunnet. Man regner at en persons overgang fra kriminell til skattebetaler sparer samfunnet for ca 1 million kroner per år. På et personlig nivå skapes stolthetsfølelse, og kontakten med barn og familier gjenopptas. Et sosialt entreprenørskap hvor det å gjøre en forskjell står i fokus gir TrønderEnergi, Røde Kors og Hogst AS en vel fortjent nominasjon som «Årets Samfunnsengasjement».
 • Røde Kors, REMA 1000 og Streetfootball Norway 
  - for: Fotballkompis
  Med Fotballkompis har Røde Kors, REMA 1000 og Streetfootball Norway et ønske om å integrere unge flyktninger via felles interesser med norsk ungdom. Målet for pilotsesongen var å engasjere ti unge flyktninger og ti norske ungdommer til å møtes ukentlig for å spille fotball. Prosjektet nådde målene over all forventning og ble så populært at det måtte startes to lag. Hele 50 ungdommer møttes ukentlig og viser at fotballbanen er en naturlig arena for integrering. Juryen synes at prosjektet er inspirerende og de liker hvordan partene kobler forskjellige sponsorater og ser nye muligheter. REMA 1000 og Streetfootball Norways samarbeid, med REMA 1000 og Røde Kors sitt Flykningkompis, er en god treenighet. Juryen gratulerer Røde Kors, REMA 1000 og Streetfootball Norway med en velfortjent nominasjon som «Årets Samfunnsengasjement».
 • Bislett Alliansen og miljøorganisasjonen Zero 
  - for: Oslo Bislett Games/Bærekraftig arrangement
  Da Bislett Games stod uten hovedsponsor etter sesongen 2016 valgte Bislett Alliansen å ta eierskap til sitt eget arrangement. Etter 29 år med en oljesponsor ville de nå satse på en tydelig miljøprofil. I samarbeid med miljøorganisasjonen ZERO ønsker de å vise at bærekraftige arrangement kan være bra for miljøet, utøverne og den økonomiske bunnlinjen. På ett år kuttet Oslo Bislett Games sine klimagassutslipp med 39% og transportkostnadene med 30%. Med Bislettkonferansen viser Bislett Alliansen og Zero at de gjør alvor i å skape den ledende møteplassen mellom idretten, miljøet og næringslivet. Juryen synes deres reise, fra tittelsponsor til å bygge egen merkevare, er inspirerende. De gratulerer Bislett Alliansen og miljøorganisasjonen Zeros gode samarbeid med en nominasjon som «Årets Samfunnsengasjement».
 • Aktiv Eiendomsmegling og SOS-barnebyer 
  - for: Alle fortjener et godt hjem
  Aktiv Eiendomsmegling knytter sin sponsoraktivitet direkte til deres daglige virksomhet – å skape gode hjem. Samarbeidet med SOS-barnebyer gir deres verdikommunikasjon større gjennomslagskraft. 93 % av spurte kunder opplever samarbeidet som svært eller ganske positivt. Den årlige investeringen på en million kroner til SOS-barnebyer innebærer at Aktiv Eiendomsmegling alene bidrar til å gi et godt hjem til mer enn 80 barn som mangler omsorg. Barn som vokser opp i gode hjem klarer seg bedre i fremtiden og det er det som gir prosjektet samfunnsmessig effekt. Studier viser at for hver euro som investeres i SOS-barnebyers programmer, får samfunnet mer enn 14 euro tilbake. Juryen gratulerer Aktiv Eiendomsmegling og SOS-barnebyer med en nominasjon til «Årets Samfunnsengasjement».

ÅRETS IDRETTSSPONSOR:

 • Gjensidige Forsikring 
  - for: Gjensidiges sponsorat av håndball - fra bredden til OL
  I 2017 markerte Gjensidige 200 års historie i Norge, samt 25 år som sponsor av Norges Håndballforbund og Håndballjentene. Med den egenproduserte dokumentarserien ‘Håndballeventyret’ får de vist sitt brede og langvarige engasjement for Håndballen. Bruken av innholdsmarkedsføring er ny og spennende, og juryen er imponert over Gjensidiges langsiktige sponsorstrategier. Stadig utvikling av sponsoratet øker deres kjennskap, kjøpseffekt og interne stolthet. Via prosjektene Minihåndballjentene og Minihåndballgutta bidrar Gjensidige til økt interesse for breddehåndballen. I løpet av perioden mai 2016 til september 2017 økte rekrutteringen av unge håndballspillere med hele 5 % i aldersgruppen 9-12 år. Juryen gratulerer Gjensidiges strategiske og målrettete arbeid med en nominasjon til «Årets Idrettssponsor».
 • TINE
  - for: 20 år med TINE Fotballskole
  1,2 millioner deltakende barn, 18 millioner treningstimer og nesten 5 millioner TINE -produkter utdelt er resultatet av 20 års samarbeid mellom TINE og Norges Fotballforbund. Nesten 8000 TINE Fotballskoler er arrangert fra Lindesnes i sør til Svalbard i nord. Med sponsoratet øker TINE sin synlighet; samtidig som de viser at de tar samfunnsansvar. TINE er med på å skape et sunnere og aktivt Norge ved å få barn og unge til å bevege seg og spise sunt. Fotballskolene bidrar også med økt rekruttering til fotballen. Over 40% jenter deltar på TINE Fotballskoler. Med dette blir TINE Fotballskoler et av NFFs viktigste tiltak for å øke jenteandelen innenfor sporten. Juryen roser god måloppnåelse og løft av dugnadsånd, og gratulerer TINE med en nominasjon som «Årets Idrettssponsor».
 • Statoil 
  - for: Morgendagens Helter Langrenn, sykkel og fotball
  Langsiktig strategier, målrettet kommunikasjon og aktivering er noe av det som kjennetegner Statoils idrettssponsorater. Siden 2006 har deres talentutviklingsprogram -Morgendagens Helter - bidratt til å motivere, stimulere og oppmuntre til videreutvikling av talenter. I 2017 har avtaler med Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund og Norges Cykleforbund vært med på å styrke Statoils positive omdømme og synlighet som idrettssponsor. Av de som ble eksponert for Morgendagens Helter under Arctic Race, mente 74% av de spurte at Statoil er en ansvarlig samfunnsaktør. Via sitt samarbeid med Skiforbundet har Statoil tatt et ansvar for utviklingen av internasjonalt langrenn ved å arrangere talentleir for alle nasjoner. På årets samling var det 100 utøvere fra 14 nasjoner. En verdig nominasjon til Statoil som «Årets Idrettssponsor».
 • Norges sjømatråd 
  - for: «Laks er viktig for Norge» sitt engasjement i Norsk sykkelsport 2017
  Norges sjømatråd har over flere år jobbet systematisk med å forbedre havbruksnæringens omdømme gjennom programmet ‘Laks er viktig for Norge’. Med en veloverveid og godt planlagt strategi entret de sponsormarkedet i 2017 som generalsponsor for Norges Cykleforbund, generalsponsor under sykkel-VM i Bergen og sponsor for Arctic Race of Norway. Klar fit, både i valg av sponsorobjekt og arrangementer, åpner for et tett samarbeid hvor aktivering har stått i fokus. Konsepter som laksetrøyen og laksebakken har bidratt til god synlighet og er med på at ‘Laks er viktig for Norge’ har vært eksponert i 95 avisoppslag, 767 nettartikler og 248 TV-innslag i sykkelsesongen 2017. Juryen gratulerer Norges sjømatråd med en nominasjon til «Årets Idrettssponsor» for deres klare strategier, god måloppnåelse og kreativitet.
 • REMA 1000 
  - for: Norway Cup
  Med et ønske om å satse på breddeidrett for barn og unge valgte REMA 1000 å gå inn som generalsponsor for Norway Cup i 2016. Helse, idrettsglede og sunn mat står i fokus under fotballturneringen. Som sponsor bidrar REMA 1000 med variert, sunn og god mat til turneringens 50000 deltakere. I år skapte de også synlighet med et 2000 kvm stort Matland hvor barnefamilier kunne samles for å nyte REMA 1000s egne matprodukter og delta i konkurranser. Matlandet ble fort et samlingspunkt og var med på å skape gode opplevelser for publikum og deltakere under Norway Cup, samt gi innhold til REMA 1000s Facebooksider via Livesendinger direkte fra Matland og Ekebergsletta. Juryen gratulerer REMA 1000 med en nominasjon til «Årets Idrettssponsor».

ÅRETS KULTURSPONSOR:

 • Norsk Tipping 
  - for: Drømmestipendet
  Med Drømmestipendet ønsker Norsk Tipping å skape positive assosiasjoner til sin virksomhet ved å dele av overskuddet fra spillemidlene. Hvert år får hundre unge kulturtalenter 10.000 kroner hver som sitt Drømmestipend. I tråd med selskapets strategi om å «begeistre en ny generasjon» har dette har resultert i en stor interesse for stipendet blant den unge målgruppen. Juryen er imponert over Norsk Tippings omdømmebygging og måloppnåelse rundt sponsoratet. Gjennom det gode samarbeidet med kulturskolene når de ut lokalt over hele landet. 100 utdelinger i 2017 ble besøkt av anslagsvis 15.000 – 20.000 personer. Drømmestipendet bidrar til utviklingen av de nye store forbildene innen kultur. Juryen gratulerer Norsk Tipping med en nominasjon som «Årets Kultursponsor».
 • OBOS 
  - for sitt totale sponsorprogram innen kultur
  OBOS mener at «En by med et rikt kulturliv er et godt sted å bo!». Med sin brede sponsorportefølje bringer de kultur til folk flest i samarbeid med en rekke festivaler, kulturscener, kor, fritidsklubber og orkester. God aktivering av sponsoratene bygger relasjoner og bidrar til å skape unike opplevelser. Hver dag hele året kan du bruke OBOS-medlemskort på kulturopplevelser i de fleste byer OBOS operer i. Totalt gjennom egne arrangement og de faste opplevelsene ble det solgt en kvart million billetter i 2016. Overskuddet av salget går tilbake til kulturen i form av gratisbilletter til skoleklasser og sponsing av instrumenter til korps. Juryen roser god relasjonsbygging og aktivering. De gratulerer OBOS med en nominasjon som «Årets Kultursponsor». 

ÅRETS SPONSOROBJEKT:

 • Birgit Skarstein
  Birgit Skarstein representerer både Norges Skiforbund og Norges Roforbund i idrettene para-roing og ispigging langrenn. Både som idrettsutøver og sponsorobjekt er hun en lagspiller som jobber målrettet og strategisk for å nå egne og felles mål. Birgit er opptatt av å identifisere seg med sponsorer som matcher hennes personlighet og langsiktige mål. Samtidig har hun god forståelse for hvordan hun skal stille opp for sine sponsorer. Målrettet og systematisk har hun på 4 år gått fra å ikke ha noen private samarbeidspartnere, til fire private samarbeidspartnere og fem private leverandører av utstyr og tjenester. Birgit er en foregangskvinne i å vise sponsorpotensialet i paralympisk idrett og en verdig kandidat som «Årets Sponsorobjekt».
 • Palmesus
  I løpet av 10 år har Palmesus gått fra ingenting til å selge ut 35.000 billetter og omsette for 70 millioner kroner i løpet av to dager. Ved å inkludere sponsorene i teknologisk merkevarebygging sprenger de grenser både for seg selv og sine samarbeidspartnere. I år utfordret Palmesus Chess i en egenutviklet kampanje skreddersydd for sponsoren. God aktivering skapte markedsinnhold for Palmesus, mens Chess fikk tydeliggjort seg blant et utrolig kresent og vanskelig publikum. Palmesus er opptatt av å skape innhold, verdier og å åpne for dialog mellom sin målgruppe og sponsorene. Det gir god return on investment for sponsor og en vel fortjent nominasjon til Palmesus som «Årets Sponsorobjekt».
 • UNICEF Norge
  UNICEF er et attraktivt sponsorobjekt for verdiene de representerer, men også sin evne til å identifisere sponsorenes verdier og kombinere de med deres kjernekompetanse. Dette har ført til fantastiske kampanjer som Norwegians «Fyll et fly», Nordic Choice Hotels «Sweet Dreams» og Cubus «Gjør en god deal». Telenors ekspertise innen teknologi har blitt brukt til å utvikle helseinformasjon og fødselsregistrering i rurale områder, mens Kiwi skal samle inn penger øremerket vannprosjekter i Madagaskar via salg av ISKLAR vannflasker i butikkene. Felles for samarbeidene er at samfunnsansvar integreres som en del av bedriftenes strategi og daglige drift. Det gir samfunnsmessige, økonomiske og verdiskapene fordeler for alle parter. Juryen roser strukturert, kreativ og smart aktivisering, og gratulerer UNICEF Norge med en nominasjon som «Årets Sponsorobjekt».
 • Den Norske Opera & Ballett
  Med fokus på samarbeid, kunnskapsdeling og felles utvikling har den Norske Opera & Ballett (DNO&B) lykkes med å finne balansen mellom det kommersielle og kunsten. Med målrettet og strategisk sponsarbeid har de per i dag opparbeidet seg en bred sponsorportefølje med 6 hovedsamarbeidspartnere, 5 samarbeidspartneravtaler og 4 prosjektpartneravtaler. Dette inkluderer DNB, Det Norske Veritas, OBOS, PwC, Statkraft, Volvo Car Norway, Color Line, Mills, Norsk Tipping, Radisson Plaza Hotel, Scatec, Conoco Philips, Umoe og Olympiatoppen. Sammen med sine samarbeidspartnere skaper DNO&B innovative og unike opplevelser tilknyttet både kunstnerne og Operabygget. Aktiveringen av samarbeidsavtalene fokuserer på å løse partnerens behov. I tillegg bidrar samarbeidene til å utvikle DNO&B som organisasjon. Juryen applauderer et fantastisk arbeid og gratulerer Den Norske Opera & Ballett med en nominasjon til «Årets Sponsorobjekt».
 • Miniøya 
  Miniøyas visjon er at de skal være et kvalitetsarrangement som tar barn på alvor i alle ledd. De har mot til å flytte grenser for å skape opplevelser som engasjerer. Sammen med sine samarbeidspartnere har de lykkes med å etablere seg som en sterk merkevare uten alkoholservering, og med restriktive regler for markedsføring mot barn. Miniøya er nøye på å velge samarbeidspartnere som har sammenfallende verdier og visjoner, og har med dette klart å opprettholde en klar miljøprofil. Samarbeid med kommersielle aktører, kulturaktører og samfunnsaktører som blant annet Røde Kors, er med på å tilby et mangfoldig og spennende program for målgruppen. Juryen gratulerer Miniøya med en nominasjon som «Årets Sponsorobjekt».

ÅRETS SPONSORKAMPANJE:

 • Telenor, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund Alpint 
  - for: Vinner Norge, vinner du
  Med kampanjen «Vinner Norge, vinner du» ønsket Telenor å oppmuntre kundene sine til å bruke digitale kanaler og appen Mitt Telenor. Privatkunder med mobilabonnement fikk 1 GB data for hver medalje Norge vant i alpin-VM, og for hver seier fotballjentene fikk i EM. Juryen roser tydelig bruk av sponsoratet inn i kampanjen. Kundene måtte aktivt gå inn i Mitt-Telenor for å laste ned datapakkene. Ved å linke sitt eget produkt inn i sponsoratet treffer Telenor en ung målgruppe og oppnår gode resultater. Under VM i alpint økte bruken av Mitt Telenor med 5%, og hele 202 115 datapakker ble lastet ned. Tross et noe svakt fotball-EM økte bruken med 4% i kampanjeperioden. Juryen gratulerer Telenor, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund med en nominasjon til «Årets Sponsorkampanje» for ‘Vinner Norge, vinner du’.
 • The North Face, BERRE og Toppturfestivalen 
  - for: Toppturfestivalen Svalbard 2017
  Med et mål om å øke merkevarekjennskapen for The North Face i Norge; øke omsetningen i 2018 med 35%; og øke antall ekspertbutikker som selger Summit toppturkolleksjon med 7 butikker, ble det etablert et samarbeid mellom Toppturfestivalen Svalbard, The North Face, Berre og Hurtigruten. Resultatet ble en 360 graders markedskampanje som imponerer juryen med sin enkelthet, klare mål og gode dokumenterbare resultater. Ved å la festivalens publikum – toppturentusiastene – teste og bruke produktene under festivalen får The North Face vist seg i sitt rette element. En økning i omsetning på 50% for våren 2018 og salg av toppturkolleksjonen til 8 nye butikker taler for seg selv. Juryen roser The North Face, BERRE og Toppturfestivalen med en nominasjon til «Årets Sponsorkampanje».
 • DNB og TRY 
  - for: DNB Spare
  Med glimt i øyet ønsker DNB å hjelpe sine kunder å nå finansielle mål, sikre kjennskap til appen ‘Spare’, og å oppmuntre sine kunder til å spare. I en kreativ kommunikasjonskampanje ble det fokusert på ‘Spare’ i alle DNBs kanaler. DNBs evne til å bruke hele sin sponsorportefølje i marketingmixen imponerer juryen. Kampanjefilmen med sponsorobjekt Kjetil Jansrud ble sett 776.000 ganger. Dette, kombinert med synlighet på festivaler og en god evne til å tilpasse alle uttak til målgruppe og aktivitet, resulterte i 58.000 sparemål i kampanjeperioden. Uttaket på festivaler har spesielt engasjert den yngre målgruppen. 53 % av kundene som har tatt i bruk ‘Spare’ er under 30 år. Juryen applauderer god måloppnåelse, og gratulerer DNB og TRY med en nominasjon til «Årets Sponsorkampanje».
 • Scandic, MK Norway og Geelmuyden Kiese 
  - for: Sykkel-VM i Bergen & Pre-launch av Hotel Norge
  For å bygge opp stemningen mot åpningen av Hotel Norge by Scandic i juni 2018 valgte Scandic å bruke sitt sponsorat av sykkel-VM i Bergen. I en kampanje som engasjerer og involverer målgruppen, lykkes de å skape oppmerksomhet og stolthet til hotellet og Bergen. Strategisk bruk av sosiale medier skaper innhold og gir en synlighet og reach som imponerer juryen. Målet var å få 1000 innsendte bidrag med bilder av Bergen under #theguest og @hotelnorge. Nærmere 2400 bidrag ble delt på Instagram på 7 dager. Totalt var det 5 millioner visninger i sosiale medier, og 13500 visninger på Hotel Norges nettsider. Scandic, MK Norway og Geelmuyden Kieses gode samarbeid roses med en nominasjon til «Årets Sponsorkampanje».
 • TGI Fridays og We Are Live 
  - for: TGI PRIDAYS
  Dårlig besøkstall og et skraltende image gjorde at TGI Fridays inngikk et langsiktig samarbeid med Oslo Pride i 2017. Med kampanjeslagordet «All are Welcome, Love is Inclusive» var målet å vise målgruppen at TGI Fridays er et sted der alle er velkomne. TGI Fridays ble TGI Pridays i en kampanje juryen skryter av som innovativ, kostnadseffektiv og smart. Alle Oslo-restaurantene ble transformert: De ikoniske hvite og rød stripene ble byttet ut med pride-fargene, doene ble kjønnsnøytrale og The Pridays Shake ble puttet på menyen. Brandtrackerløft på 37% for utsagnet ‘jeg vil varmt anbefale’, samt over 20 000 positive kommentarer til Fridays på Facebook er god måloppnåelse. Juryen gratulerer et godt eksempel på kommersielt bruk av sponsorat og nominerer TGI Fridays og We Are Live til «Årets Sponsorkampanje».

ÅRETS INNOVASJON:

 • Norges sjømatråd 
  - for: Laksebakken under sykkel-VM 2017
  Når man kombinerer nytekning, fit og god kommunikasjon kan man med enkle virkemidler skape eksponering og eierskap til nye begreper. Med etableringen av «Laksebakken» under Sykkel-VM 2017 lykkes Norges sjømatråd med akkurat dette. Ved å døpe om en del av løypetrassen som kom til å være utfordrende for rytterne, og derfor gi mye omtale, binder de laks, sykkelsport og sykkel-VM sammen. Tidlig innarbeiding av begrepet gjorde at mediene, utøverne og publikum fort benyttet «Laksebakken» og «Salmon Hill». Totalt har «Laksebakken»/«Salmon Hill» blitt nevnt over 2 300 ganger i digitale medier verden over. Begrepet kommer til å stå i lang tid og være et godt virkemiddel for sjømatrådet i videre markedsføring. Juryen roser et smart gjennomført case og gratulerer Norges Sjømatråd med en nominasjon til «Årets Innovasjon».
 • Røde Kors og Microsoft Norge 
  - for: #Rccodeathon2017
  Da Røde Kors ønsket å utvikle en teknisk løsning til bruk ved sykdomsutbrudd, foreslo Microsoft å bygge på Røde Kors prinsipper om frivillig innsats. Resultatet ble Codeathon – en kodeskrivingsdugnad hvor inviterte utviklere engasjerte seg som digitale frivillige. Et to dager langt event linket fagpersoner fra Røde Kors, feltarbeidere og 50 frivillige utviklere sammen via videokonferanser og personlige møter. På denne måten sikret utviklerne den kunnskapen og forståelsen de trengte for å løse oppgaven. Juryen synes samarbeidet er originalt og innovativt. Røde Kors lykkes i å rekruttere en annerledes type frivillige enn de tidligere har gjort. Dette sparer de for utviklingskostnader og gir fremtidige ressurser til videreutvikling og nye prosjekter. Juryen gratulerer Røde Kors og Microsoft Norge med en nominasjon til «Årets Innovasjon».
 • Avinor Oslo Lufthavn og JCP 
  - for: T2-opplevelsen
  Med eventene ‘T2-Opplevelsen’ og ‘T2-tjenestetesting’ lykkes Avinor Oslo Lufthavn å lære opp og engasjere arbeidstakere fra 1300 ulike selskaper med bruk av event som verktøy. Bruk av apper og beacons for å spore testpassasjerer under ‘T2-Tjenestesting’ gav innsikt i passasjerenes bruk av de nye områdene. 5765 unike testpassasjerer, 49960 testbagasje og 2000 rapporter om forbedringer resulterte i null oppstartsproblemer under åpningen av den nye flyplassterminalen. Juryen er imponert over hvordan Avinor lykkes i å få ulike grupper til å jobbe sammen og skape motivasjon til å nå et felles mål. Strukturert bruk av event i stor skala gir Avinor Oslo Lufthavn og JCP en verdig nominasjon til «Årets Innovasjon».
 • Diplom-Is og We Are Live 
  - for: Wanted – Kuppet
  Tre nye smaker, tre markedsføringskanaler og tre ukers jakt på fiktive ranere gjør at Diplom-Is og We Are Live med «Wanted – Kuppet» engasjerer en ung målgruppe som vanligvis er vanskelig å nå. Innovativ og strategisk bruk av event, Facebook og Snapchat gir en kanalmiks som åpner for både digitalt og fysisk engasjement. Målgruppen driver historien videre, og blir selv en del av den. 25000 bokser med iskrem ble delt og funnet via Snapchat, over 2000 tips og direktemeldinger ble sendt via Facebook, og Wanted etablerte seg som nr.2 innenfor sitt segment. Juryen applauderer en ny måte å gjøre event, som utvider markedsandel og snakker direkte til en klar målgruppe med en nominasjon til «Årets Innovasjon».
 • Norsk Toppfotball 
  - for: Fra Tippeligaen til Eliteserien
  I steget fra Tippeligaen til Eliteserien tar Norsk Toppfotball (NTF) kontroll over sin egen merkevare. Dette er et av flere grep for å skape større publikumsengasjement rundt fotballen og utvikle merkevaren til et attraktivt sponsorobjekt. Navnendringen har gjort at NTF kan jobbe strategisk og innovativt i nye kommersielle samarbeid. Samarbeid med Discovery Network Norway og VG har gitt «Fotball til folket» med flere direktesendte kamper på gratis-TV. 122 kamper på fri-TV i 2017, mot 56 i 2016 har ført til en økning i seertall på 148%. Tiltak som Fanzone og Eliteserien Fantasy er med på å øke kjennskapen til spillere og interessen for å gå på kamp. Juryen applauderer Norsk Toppfotballs klassiske innovasjon og strukturelle omlegging med en nominasjon til «Årets Innovasjon».

ÅRETS EKSTERNE EVENT:

 • Diplom-Is og We Are Live
  - for: Wanted – Kuppet
  En iskald god miks av sosiale medier og event er det man kan forvente når Diplom-Is ansetter We Are Live for å markedsføre sine tre nye Wanted-smaker. Strategisk bruk av sosiale medier gjør målgruppen til en del av eventserien når de tar del i jakten på ranerne via Facebook og Snapchat. Tips om hvor utbyttet – gratis iskrem – kunne bli funnet ble ivrig fulgt opp på snapchat. Wanteds Brand Manager ble kidnappet og reddet via Facebook. Til slutt krasjet ranerne på Aker Brygge og kom seg unna uten utbytte, men hele 12000 kom innom for å smake på samples under avslutningseventet. En ny måte å implementere event i bruk med sosiale medier imponerer juryen som gratulerer Diplom-Is og We Are Live med en nominasjon til «Årets Eksterne Event».
 • Norad og Gambit Hill + Knowlton 
  - for: Verdens Vakreste Nattevandring
  Etter suksessen med ‘Verdens Vakreste Nattevandring’ på Gaustatoppen, ble det i 2017 arrangert nattevandringer på Gaustatoppen og Keiservarden. Målet var å øke oppmerksomheten rundt arrangementet, nå enda flere turgåere, og innarbeide bærekraftsmålene enda tydeligere enn året før. Juryen roser et utrolig fint case med tydelig målsetning og måloppnåelse. Kjennskap til FNs bærekraftsmål har økt med 12 %, og 20 % av Norges befolkning har hørt om nattevandringene. Å nå toppen i nattemørket krever samarbeid og fellesskap, dette kreves også for å nå bærekraftsmålene. Turdeltakerne må lyse opp stien for hverandre og lyslenkene som dannes skaper gode visuelle virkemidler til bruk både under og etter eventet. Nattevandringene genererte over 200 medieklipp og videoene har over 6 millioner visninger. Juryen gratulerer Norad og Gambit Hill + Knowlton med en nominasjon til «Årets Eksterne Event».
 • Scandic og Geelmuyden Kiese 
  - for: Norges luftigste frokost
  Hva gjør man når man allerede har nådd toppen og blitt kåret til Norges beste hotellfrokost? Da tar man frokosten til nye høyder og serverer den til turgåere i praktfulle omgivelser på prekestolen 604 meter over havet. Scandic er lidenskapelig opptatt av god mat og drikke, og med ‘Norges luftigste hotellfrokost’ oppnår de å profilere seg som hotellkjeden som tilbyr de gode mat- og drikkeopplevelsene. Eventet skapte stort engasjement hos målgruppen og resulterte i 3630 likes og 554 delinger på Facebook. Frokosten ble også dekket på 21-nyhetene på TV2 samme dag. Et vågalt event som viser at man med enkle virkemidler kan oppnå store mål applauderes av juryen. De gratulerer Scandic og Geelmuyden Kiese med en nominasjon til «Årets Eksterne Event».
 • Volvo, Just Cruzin Production, JCP Ignite og JCPR 
  - for: Volvo XC 40
  Strategisk, eventbasert markedsføring perfekt skreddersydd til målgruppen er noe av det som kjennetegner Volvos lansering av Volvo XC 40. Et to-dagers kickoff på Salt, Roadshow ut til forhandlerne og en restaurant inspirert av bilen gir målgruppen mulighet til å ikke bare se produktet, men oppleve det. Innovasjon og design står i fokus når historien og håndverket bak bilen fortelles med paralleller til håndverket bak et eksklusivt måltid. 348 gjester fikk smake hva Volvo står for på den 4 dagers eksklusive «The Restaurant by Volvo XC 40», og 2010 oppsøkte Roadshowet hos 24 ulike forhandlere rundt om i Norge. Volvo, Just Cruzin Production, JCP Ignite og JCPR gratuleres med en nominasjon til «Årets Eksterne Event» for sin gode måloppnåelse med bruk av event som kanal.
 • Norges sjømatråd 
  - for: Laks er viktig for sykkel-VM 2017
  Norges sjømatråd og ‘Laks er viktig for sykkel-VM 2017’ viser hvordan aktivering fra en hovedsponsor kan være med på å skape brede og berike et event. En rekke ulike tilleggsevent i løpet av VM-uken slik som Tour of Norway for Kids, laksekokeskole for barn, sushilounge og seminar om havet skaper synlighet og fit for sponsor. Blant TV-seerne oppnådde ‘Laks er viktig for Norge’ 23% uhjulpet kjennskap til at de sponset sykkel-VM, for publikum som deltok på eventet er det tilsvarende tallet 53%. Juryen er imponert over hvordan Norges Sjømatråd skaper møteplasser, når barn og unge og styrker omdømme med event som kanal. De gratulerer med en nominasjon til «Årets Eksterne Event».

ÅRETS INTERNE EVENT:

 • Avinor Oslo Lufthavn og JCP 
  - for: T2-opplevelsen og T2 tjenestetesting
  Etter seks år med utbygging stod Oslo Lufthavns (OSL) nye terminal T2 klar i 2017. Tilsvarende utbygninger på andre flyplasser har ført til tusenvis av bagasje på avveie og hundrevis av innstilte flyvninger i løpet av de første driftsdagene. Med eventene ‘T2-Opplevelsen’ for opplæring av de ansatte, og ‘T2 Tjenestetesting’ for kvalitetssikring av fasilitetene, ville Avinor prøve å unngå disse problemene. Ikke bare lykkes de med å sette i drift de nye delene av flyplassen uten å oppleve noen oppstartsproblemer, men de har med smart bruk av event tilrettelagt for opplæring og bygget intern kultur blant 25000 ansatte. Juryen er imponert og gratulerer Avinor Oslo Lufthavn og JCP med en nominasjon til «Årets Interne Event».
 • YARA International og Fieldwork 
  - for: YARA Cultivating a Culture of Curiosity and Collaboration
  Med ”Cultivating a Culture of Curiosity and Collaboration” ønsket Yara å skape nysgjerrighet og inspirere til samarbeid blant sine globale ledere. God planlegging og involvering av deltakere til å skape innhold i forkant av eventet engasjerte og økte påmeldingsprosenten til arrangementet. Ved å gå litt ut av komfortsonen og satse på å overraske, lykkes Yara å kommunisere selskapets strategi, mål, visjon og fremtidsplaner. Deltakerne følte seg mer engasjert og utfordret enn noen gang. 96 % av deltakere sendte inn spørsmål i forkant av samlingen, noe som viser at de ble engasjert til samarbeid. Juryen lar seg også engasjere av Yaras nytenkning og gratulerer Yara International og Fieldwork med en nominasjon til «Årets Interne Event».
 • Santander Consumer Bank 
  - for: Norge på sykkel
  12 764 kilometer, 129 ansatte og 127 640 kroner donert til Right to Play blir mulig når Santander Consumer Banks engasjerer sine ansatte til “Norge på sykkel”. Årets mål var å øke donasjonen og antall deltakere fra fjorårets Norge på sykkel. Et mål de suste inn til med en donasjonsøkning på hele 60% til Right To Play i 2017 enn i 2016. I tillegg bistod prosjektet til en forsterket internkultur og økt stolthet av arbeidsplassen. 27,7 prosent av alle ansatte deltok, 86 prosent ble kjent med nye kollegaer og 89 prosent opplevde samhold og lagfølelse. Juryen er imponert og gratulerer Santanders gode måloppnåelse med en nominasjon som «Årets Interne Event».
 • DNB og Gyro 
  - for: 4 THE FUTURE
  Under tittelen ‘4 The Future’ samlet DNB 7000 ansatte for å presentere nye strategier og verdiplattform. For at deltakerne skulle få oppleve og aktivt delta ble det fysiske eventet godt integrert i det digitale. Gyro utviklet, produserte og lanserte en app kalt ”4”; som fungerte som info –og kommunikasjonskanal. En strategisk og sosial opplevelsesarena – Future Alley – gjorde at de ansatte kunne ta aktivt del i DNBs fremtidige kundeløsninger via AR, VR, prototyper og film. Foredrag og korte, engasjerende innlegg fra DNBs ansatte fra en intim scene var med på å styrke intimiteten og budskapet: «Vi er her. For at du skal være i forkant». Godt motiverte ansatte, gir DNB og Gyros ‘4 THE FUTURE’ en verdig nominasjon som «Årets Interne Event».
 • Atea og 6.sans 
  - for: Mysteriet i Atea City
  Ateas visjon om å være ‘The Place to Be’ er visualisert i maleriet ‘The Place to Be’ utstilt på deres hovedkontor i Oslo. Et fiktivt ran av maleriet og de ansattes søken etter å løse ‘Mysteriet i Atea City’ skaper en god metafor til eventets mål. I jakten på raneren får de ansatte reflektert, tilegnet seg ny kunnskap og jobbet på tvers av avdelinger gjennom å løse oppgaver om selskapets strategi. Strategisk bruk av opplevelsesbasert kommunikasjon gir god måloppnåelse. I forkant av eventet kjente bare 21% godt nok til Ateas mål. I etterkant hadde 91% fått nok kunnskap, og 97% ga høyeste eller nest høyeste score på hvor motiverte de er for å nå målene. Juryen gratulerer Atea og 6.Sans med en nominasjon til «Årets Interne Event».

ÅRETS PERLE:

 • Norad og Gambit Hill + Knowlton 
  - for: Verdens Vakreste Nattevandring
  Verdens Vakreste Nattevandring tar et ukjent element – bærekraftsmålene – og skaper oppmerksomhet rundt det ved å plassere det i kjente og kjære omgivelser – den norske fjellheimen. At turene gjøres om natten skaper en ekstra spenning. Det kreves samarbeid og fellesskap for å nå toppen i nattemørket, akkurat som for å nå bærekraftsmålene. Sammen lyste turdeltakerne opp Gaustatoppen og Keiservarden, mens fjellene til gjengjeld opplyste turdeltakerne om bærekraftsmålene på veien mot toppene. Kjennskapen til bærekraftsmålene økte med 12%, og 1 av 2 nordmenn har nå kjennskap til FNs bærekraftsmål. Juryen gratulerer Norad og Gambit Hill + Knowlton med en nominasjon til «Årets Perle».
 • Røde Kors og Microsoft Norge 
  - for: #Rccodeathon2017
  Ved å kombinere Microsofts digitale hverdag, med Røde Kors prinsipper om frivillig innsats, rekrutterte partene digitale frivillige til utvikling av tekniske løsninger til bruk ved sykdomsutbrudd. 50 utviklere stilte til Codeathon – en kodeskrivingsdugnad hvor fagpersoner fra Røde Kors og feltarbeidere stilte med kompetansen utviklerne trengte for å løse oppgaven. Dugnaden skapte engasjement blant utviklerne som skal bidra videre i teknologiutviklingen. Dette sparer Røde Kors for utviklingskostnader. Prosjektet skaper nye arenaer for frivillighet og viser at med enkle grep kan man effektivt samarbeide og digitalt utveksle kompetanse til nytte for samfunnet. Juryen gratulerer Røde Kors og Microsoft Norge med en nominasjon til «Årets Perle» for ‘#Rccodeathon2017’.
 • Scandic og Geelmuyden Kiese 
  - for: Norges luftigste frokost
  Engasjerte kokker, servitører og hotelldirektører som står opp grytidlig, snører på seg sekkene og tar beina fatt til toppen av Prekestolen er en av suksessfaktorene bak ‘Norges luftigste frokost’. Det andre er Scandics prisbelønte frokost som de tar til nye høyder ved å servere den til turgåere 604 meter over havet. De praktfulle omgivelsene på Prekestolen gjorde frokostopplevelsen unik og er med på å posisjonere Scandic som hotellkjeden som tilbyr de gode mat- og drikkeopplevelsene. Egg benedict med hollandaise-skum, vitamin-shots, nybakte havre-bagels og smoothie gav vann i munnen hos turdeltakerne og krusningene spredte seg i digitale medier. Enkle grep som setter Scandics kjerneprodukt i fokus roses med en nominasjon til Scandic og Geelmuyden Kiese som «Årets Perle».
 • Right To Play 
  - for: 202020
  Right To Plays ‘202020’ kampanje viser at enkelthet blandet med ekstraordinære menneskelige prestasjoner gir stor redaksjonell verdi. Det inspirerer når organisasjonens daglige leder, Jimmy Vika, bestemmer seg for å løpe 20 maraton på 20 dager på 20 ulike 
  destinasjoner for å samle inn én million kroner til jenters rett til utdanning i Midtøsten. Løpsdugnader på hver av de 20 etappene skapte en lavterskel-mulighet for befolkningen til å bidra og 1800 mennesker deltok. Gjennom strategisk bruk av samarbeidspartnere og donasjoner via Vipps klarte organisasjonen å nå målet om å samle inn en million. På et stramt budsjett oppnår Right to Play stor mediedekning og return on investment. Juryen roser tydelige mål og måloppnåelse med en nominasjon til «Årets Perle».
 • Holmenkollen Skifestival og JCPR 
  - for: Skifest med måte
  Etter at Holmenkoll-helgen ble en stor fyllefest i 2016, ville arrangørene vise at de tok problemet alvorlig og gikk til verks for å rette egne feil. Med konseptet «Skifest med måte» ønsket de å snu det dårlige omdømme til festivalen, beholde frivillige som ville slutte etter 2016, og ikke miste billettkjøpere i 2017. Juryen priser Holmenkollen Skifestival og JCPR for hvordan de målrettet og strategisk har snudd negativ omtale til positiv omtale. 7 positive mediesaker, 10000 flere solgte billetter i 2017 kontra 2016, og en frivilliggruppe som valgte å bli, viser at det nytter å ta grep. Ved å ta tak i et skjult problem går de foran som et godt eksempel for andre eventarrangører. Det gir Holmenkollen Skifestival og JCPRs ‘Skifest med måte’ en vel fortjent nominasjon til «Årets Perle».

ÅRETS BRANSJEPRIS:

 • Norges sjømatråd 
  - for: «Laks er viktig for Norge» sitt engasjementet rundt norsk sykkelsport
  Norges sjømatråd har systematisk og målrettet styrket havbruksnæringens omdømme og satt seg selv på kartet som sponsor med konseptet ‘Laks er viktig for Norge’. Med kreativ aktivering og enkle virkemidler lykkes de å skape eksponering og eierskap til nye begreper. «Laksetrøya» har erstattet klatretrøya i de fleste norske medier, og har sammen med «Laksebakken» blitt begreper som vil stå i lang tid. Norges sjømatråds aktivering skiller seg ut og skaper en fit mellom sponsor og objekt som media, tilskuere og forbrukere ser på som naturlig. 33% av befolkningen mellom 18 og 74 mener at laksenæringen og sykkel passer godt sammen etter Norges Sjømatråds engasjement i Sykkel-VM. Et nytt frisk pust, som våger å angripe ting annerledes, og lykkes med det, gratuleres med en nominasjon til «Årets Bransjepris».  
 • Scandic 
  - for: Aktivering av sponsoratene
  Målrettet og strategisk har Scandic opparbeidet seg en objektportefølje som gir de et bredt nedslagsfelt. Under slagordet «Alt for Sporten» styrker de sin posisjon som folkets og idrettens hotellkjede. Scandic viser samfunnsengasjement i sin kamp mot matsvinn, og Hotell Take Over av Scandic Vulkan under Operasjon Dagsverk. Som første og eneste hotellkjede har Scandic inngått ett samarbeid med Too Good To Go, hvor brukere av appen får overskuddsmat fra hotellet til en billig penge, mens hotellet unngår matsvinn. Samarbeid som gavner alle parter inspirerer. Dette kombinert med Scandics vågale kreativitet skaper engasjement og synlighet. Stunt som ‘Verdens Bratteste Straffespark’ og ‘Norges Luftigste frokost’ viser at man med enkle virkemidler kan oppnå store mål. Juryen gratulerer Scandic med en nominasjon til «Årets Bransjepris».
 • Palmesus
  Med fokus på å skape innhold, merverdi og en kommunikasjonsarena for sine sponsorer inkluderer Palmesus alle sine samarbeidspartnere i teknologisk merkevarebygging. Et ungt og kjøpevillig publikum gjør de til et attraktivt sponsorobjekt. Profesjonalitet og strukturerte planer har resultert i at sponsorer som Norsk Tipping, Chess og Norges Energi har markert seg hos det unge publikummet. Årets kampanje med Chess skapte synlighet blant publikum uten logoeksponering på festivalområdet. Det er god aktivering og bekrefter at Palmesus er et foregangsobjekt teknologisk. Med egenutviklede løsninger styrker de merkevaren til sine sponsorer, og har vokst seg til å bli Norges største festival målt både i omsetning og i publikumskapasitet per dag. Juryen applauderer med en nominasjon til «Årets Bransjepris».
 • Nordic Choice Hotels og Green Hat People 
  - for: Byens Beste Byrå
  Byens Beste Byrå’ har siden 2015 samlet hele eventbransjen til erfaringsutveksling, inspirasjon og testing av nye bransjerelaterte produkter og tjenester. Initiert av Nordic Choice, og med Green Hat People som medarrangør, samlet årets event 32 lag fra 30 ulike byråer til to dager med kreative konkurranser, visninger, middag og underholdning. Med ‘Byens Beste Byrå’ har begge parter styrket sin markedsposisjon. Green Hat People har etablert seg som et foregangsbyrå i bruk av teknologi, mens Nordic Choice har vist seg som en verdig eventdestinasjon. Juryen roser Nordic Choice og Green Hat People for strategisk bruk av event. Et konsept som skaper relasjoner, inspirerer og underholder hele bransjen applauderes med en nominasjon til «Årets Bransjepris». 
 • Norwegian og UNICEF
  - for: Globalt Partnerskap
  10 års samarbeid mellom Norwegian og UNICEF har resultert i donasjoner på 25 millioner kroner til UNICEF sitt arbeid. UNICEFs evne til å kombinere sponsorenes kjernekompetanse med felles verdier, og Norwegians integrering av sponsoratet fra topp til tå i bedriften, har ført til en tydeliggjøring av UNICEFs budskap over flere kommunikasjonsflater. Samarbeidet har vokst med veksten av Norwegian som selskap, og i 2016 inngikk de to partene et globalt partnerskap. Dette har ført til en utvidet kommunikasjonsstrategi som omfatter målgrupper i USA, Sverige og Danmark. Avtalen vil gi begge parter økt synlighet og styrke Norwegians omdømme i disse landene. En stødig gjennomføring av merkevare som fører sponsors samfunnsengasjement over landegrenser gratuleres med en nominasjon til «Årets Bransjepris».