Årets Bransjepris - Stem frem din favoritt!

Om Årets Bransjepris: Prisen er skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller event til ekstraordinær inspirasjon og læring for andre i bransjen. Det er ikke søknadsrett i denne kategorien. Vinneren kan kåres på bakgrunn av innsendte søknader til de andre kategoriene eller basert på juryens egne innspill eller tips fra sponsor-/eventbransjen. - Under her ser du juryens begrunnelser for hvorfor disse fem er nominert. Les, gjør deg opp en mening og stem frem din kandidat innen tirsdag 25. februar kl. 12.00! oppfordrer Haukland.

Kandidatene i alfabetisk rekkefølge