Styret

I styrets sammensetning er det lagt vekt på kunnskap og bredde i faget. Styremedlemmene som er valgt inn har derfor lang erfaring og kompetanse på området. Hvert styremedlem har et eget ansvarsområde - slik sikrer vi stor aktivitet og mange tiltak.

Sittende styre ble valgt på Årsmøtet 4. mars 2021. 

De enkelte styremedlemmenes ansvarsområder blir besluttet/revidert på styremøte 30. april 2020.

Styreleder:
Vegard Arntsen, Sponsor Insight


Telefon: 957 68 899
Epost:vegard@sponsorinsight.no
Prosjektleder: Kommunikasjon og inntekter

Styremedlemmer:

 


Siri Nodland, Norges Innsamlingsråd
Prosjektleder: Rammebetingelser


Tine Birkeland Westby, Scandic
Prosjektleder: Frokostmøter og Fagforum

Tron Ivar Mathisen, 6.Sans
Fagansvar: Sponsor- og Eventprisen arrangement

 

Kenneth Fredstie, Operaen
Medansvar: Frokostmøter og Fagforum

 

 
Iren Kjus, Norsk Toppfotball
MedansvarFrokostmøter og Fagforum


Linda Eng Strand, Norsk Tipping
Ansvar: Sponsor- og Eventprisen Fagdag

Cathrine Instebø, Equinor

Medansvar: Sponsor- og Eventprisen Fagdag

Kristian Krirkvaag, Gyro AS

Medansvar: Sponsor- og Eventprisen Fagdag

Rune Bjerke, Høyskolen Kristiania

Styrerepresentant i Kompetanseutvalget


Valgkomité 2021- 2022:

Kirsti Bjerva, Rogaland Teater, leder for valgkomiteen

Stian Grøstad, Gjensidige 

Fredrik Kolverud, Fieldwork 

Hege Irene Asplund, OBOS


Revisor 2019 - 2021: Rolf Einar Lunde, Revisjon Sør