Styret

I styrets sammensetning er det lagt vekt på kunnskap og bredde i faget. Styremedlemmene som er valgt inn har derfor lang erfaring og kompetanse på området. Hvert styremedlem har et eget ansvarsområde - slik sikrer vi stor aktivitet og mange tiltak.

Sittende styre ble valgt på Årsmøtet 22. mars 2018. 

De enkelte styremedlemmenes ansvarsområder ble besluttet på styremøte 3. mai 2018.

Styreleder:
Gunnar Glavin Nybø, Bygg Reis Deg

 
Telefon: 957 68 899
Epost: ggn@byggreisdeg.no
Prosjektleder: Kommunikasjon og inntekter

Styremedlemmer:


Lars Brockstedt Svendsen, Sponsor Insight
(nestleder)
Medansvar: Frokostmøter


Ann-Kristin Syversen, TINE
Fagansvar: Sponsor- og Eventprisen Fagdag


Øistein Mjærum, Røde Kors
Prosjektleder: Fagforum


Tine Birkeland Westby, Scandic
Medansvar: Frokostmøter


Stian Grøstad, Gjensidige Forsikring
Fagansvar: Sponsor- og Eventprisen samarbeidspartnere/sponsorer


Tron Ivar Mathisen, 6.Sans
Fagansvar: Sponsor- og Eventprisen arrangement


Ann-Kristin Kreutz, Ekko Agency
Prosjektleder: Frokostmøter

Vararepresentanter:

 
Kirsti Bjerva, Rogaland Teater 
Prosjektleder: Sponsor- og Eventprisen Jury
Medansvar: Fagforum


Linda Eng Strand, Norsk Tipping
Medansvar: Sponsor- og Eventprisen Fagdag


Valgkomité 2018/2019:
Vegard Arntsen, Sponsor Insight - leder av komiteen
Sigrid Tofte Røiri, Handelshøyskolen BI
Lena Hansen, Equinor


Revisor 2017 - 2019: Rolf Einar Lunde, Revisjon Sør