Strategiplan 2017-2019

Planen ble vedtatt på styremøte 31. august 2017 - og senest gjennomgått på styremøte 30. august 2018.