Personvernerklæring

Sponsor- og Eventforeningen tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvilke opplysninger vi har om deg:

Når du bruker våre tjenester, som ved innmelding i foreningen, påmelding til vårt nyhetsbrev, påmelding til arrangementer, søknad om stipend, gir du oss typisk følgende opplysninger: 

  • Kontaktinformasjon som navn, stilling, epostadresse, telefonnummer.
  • Betalingsinformasjon som fakturaadresse og virksomhet.

Hvordan vi bruker opplysningene vi har om deg:

Vi bruker dine personlige opplysninger til forskjellige formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Opplysningene vi har om deg brukes til: Sende ut nyhetsbrev, medlems- og arrangementsinformasjon, logg-inn på lukkede nettsider, fakturering, evaluering og for å gi informasjon om foreningen. 

Hvem vi deler din personlige informasjon med:

Vi deler opplysningene med våre leverandører i den utstrekning det er nødvendig for å yte gode og relevante tjenester til deg. Eksempler på slike leverandører er Mailmojo, Umbraco og Sponsor Insight. I disse tilfellene inngår vi databehandleravtaler for å sikre informasjonssikkerheten. 

Vi bruker for øyeblikket følgende databaser/leverandører:

  • Mailmojo for å sende ut nyhetsbrev og invitere til arrangementer
  • Umbraco, publiseringssystemet for nettsiden vår med  kontaktfelt, innmelding i foreningen, for påmeldinger til arrangementer, logg-inn på lukkede nettsider og søknader til Sponsor- og Eventprisen
  • 24/7 Office for fakturering 
  • Sponsor Insight for evaluering av våre arrangementer
  • Jottacloud for back-up

Oppbevaring:

Vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formål som de personlige opplysningene opprinnelig ble samlet inn. Dette betyr for eksempel at personopplysningene vi behandler, blir slettet hvis du trekker tilbake samtykket ditt - som for eksempel melder deg av nyhetsbrev eller virksomheten trer ut av foreningen. 

Dine rettigheter:

Du har rett til å få tilgang til, rette eller slette personlig informasjon vi har om deg.  Den enkleste måten å gjøre dette på er å sende oss en e-post på denne adressen: hm@sponsevent.no

Innsigelser:

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer overens med det vi har beskrevet her, eller tror vi på en eller annen måte har overtrådt personvernloven, kan du klage til Datatilsynet.

KONTAKT: 

Lurer du på noe i forbindelse med vår behandling av din personlige informasjon, hører vi gjerne fra deg.

Daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen, Hege Mauroy, har det daglige ansvaret for bruken av personopplysninger.

Kontaktinformasjon: hm@sponsevent.no
Telefon: (47) 930 60 390

 

 

 

29. juni 2018