Administrasjonen

Administrasjonen i Sponsor- og Eventforeningen.

Daglig leder Hege Mauroy
Telefon 930 60 390
Epost: hm@sponsevent.no

Besøksadresse: Filipstad Brygge 1, 2. etasje, 0252 Oslo
Postadresse: c/o Aker Brygge Business Centre, PO Box 1433 Vika, N-0115 Oslo