Om foreningen

Sponsor- og Eventforeningen er en interesseorganisasjon for virksomheter som forholder seg til sponsing og event som kommunikasjons- og markedsføringsverktøyer, enten de er sponsor, sponsorobjekt, eventselskap eller på annet vis involvert i sponsing og/eller event. Foreningen har pt rundt 180 medlemsvirksomheter. Se medlemsoversikten HER

Foreningen ble stiftet i 2001, først hetende Sponsorforeningen. I og med at Event ofte er et naturlig element i sponsorarbeide, ble foreningen utvidet til å hete Sponsor- og Eventforeningen i 2005.

Foreningen har som formål å fremme forståelsen for sponsing og event som fagområde.

Dette gjør vi ved å arrangere fagmøter, debatter, seminarer, kurs, studiereiser i inn- og utland, samt dele ut Sponsor- og Eventprisen på vårt årlige bransjearrangement. Og kanskje aller mest via daglige nyheter på nett og ukentlig Nyhetsbrev.

Foreningen har et aktivt styre. I det ligger at hver styrerepresentant har et eget ansvarsområde og lager en dertil egnet komité for å planlegge og gjennomføre oppgaver innen sitt felt.
Se hvem som gjør hva HER

Vi har etablert et aktivt forum og et verdifullt nettverk som du kan bli en del av! Her treffer du representanter fra næringslivet, idrett, kultur, humanitære organisasjoner, byråer innen event -og sponsing.

 

Om foreningen

Vårt arbeid

Sponsor- og Eventforeningen er en ideell organisasjon som ble stiftet 16. januar 2001. Foreningen ha…

Administrasjonen

Administrasjonen i Sponsor- og Eventforeningen.

Styret

I styrets sammensetning er det lagt vekt på kunnskap og bredde i faget. Styremedlemmene som er valgt…

Komiteer og utvalg

Endringer i ansvarsområder og komitésammensetning kan forekomme.

Vedtekter

Vedtekter - stiftet 16. januar 2001 - ingen endringer på Årsmøtet 23. mars 2017

Årsberetning

Årsberetninger i perioden 2010 - 2016

Strategiplan 2017-2019

Planen ble vedtatt på styremøte 31. august 2017