Zero til Sponsor- og Eventforeningen

- Vi gleder oss derfor til å både kunne dele av egne erfaringer og lære av andre som lykkes i å skape aktiviteter og sponsorater med stor gjennomslagskraft, sier markedssjef i ZERO Annika Diseth Yri.

Zero Emission Resource Organisation er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som jobber for klimaløsninger i alle sektorer.

- ZERO har i mange år skapt møteplasser og nettverksarenaer for aktører som ønsker kunnskap om utslippsfrie løsninger. Like viktig som å sitte på gode og relevante fagkunnskaper er det å kunne formidle dette på et måte som engasjerer den rette målgruppen, og som inspirerer til handling, forteller Yri.

ZERO har gjennom 15 år jobbet ut fra en overbevisning om at klimakampen vinnes gjennom å systematisk erstatte forurensende teknologi med utslippsfrie alternativer. Det gjør de gjennom å samarbeide med næringslivsaktører som ønsker å gå foran og bruke utslippsfrie løsninger, og ved å jobbe for de nødvendige politiske virkemidlene som gjør det mulig å ta løsningene i bruk.

- Vi opplever at sponsorer og samarbeidspartnere i større grad søker aktiviteter som bidrar til å formidle de gode historiene og aktiviserer egne ansatte. Dette setter høyere krav til oss som samarbeidspartner, og derfor ønsker vi å lære hva andre har gjort for å skape gode fortellinger og verdi for begge parter. Siden vi lenge har jobbet med å få norske selskaper til å ta i bruk utslippsfrie løsninger og sette seg hårete mål, tror vi at vi kan bidra med noen suksesshistorier som kan inspirere også, avslutter Yri.

Bli mer kjent med vårt nye medlem HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

8. februar 2018