Viktig informasjon fra regjeringen om bruk av koronasertifikat

 

Foreningen deltok på Kulturdepartementets informasjonsmøte med Helsedirektoratet fredag 18. juni. Her er informasjonen vi fikk.

Nå er covid-19-forskriften publisert med endringene som kom ifb. trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan, og koronasertifikatet kan benyttes fra søndag 20. juni kl 12 ( i går).

Helsedirektoratet har samlet "alt du trenger å vite for å arrangere med koronasertifikat" på helsedirektoratet.no:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand under overskriften Offentlige arrangementer med og uten koronasertifikat.

Vi håper denne veiledningen er grei å forstå og at det blir enkelt å komme i gang med løsningen.

 • Større arrangører kan utvide antall besøkende/gjester/deltakere – jf regjeringens pressemelding mandag
 • Arrangør må verifisere (kontrollere) at alle har grønt sertifikat – evt tilby hurtigtester for inngang
 • Arrangør har ansvar for å sikre at publikum får nødvendig informasjon før ankomst
 • Arrangør bør etablere avtale(r) med privat tilbyder av test for koronasertifikat

Last ned og kom i gang:

Hvordan brukes det:

Arrangører får en veileder på Helsedirektoratet.no

-Med informasjon om hvordan sertifikatet kan   benyttes

-Øvrige smitteverntiltak

-Informasjon om test for koronasertifikat

-tilgang på ulike ressurser

Informasjon til publikum:

 

Andre punkter som ble tatt opp:

 • En hurtigtest innen 24 timer vil gi grønnt sertifikat - det oppfordres til å ta kontakt med private aktører til å gjennomføre hurtigtester til store arrangører.
 • Man er ikke pålagt å tilby hurtigtester.
 • Barn under 12 år - ikke avklart i forhold til testing
 • Kan bedrifter selv teste  - en lege må være ansvarlig og tilgjengelig og en tilgang til Msis lab og en teknisk løsning til pasientjournal må være tilgjengelig. Kommunen kan gjøre dette eller et privat selskap. 
 • Arrangement over flere dager, må de som jobber eller deltar ha test som er tatt innen 24 timer, utover dette må det tas ny test.
 • FHI har liste over tester som man kan få refusjon for inntil kr 300,-
 • Private test-selskaper med arrangør som mellomledd, refunderes direkte mellom test-selskap og staten
 • Test skal være gratis for alle deltagere og krever ikke begrunnelse for hva man skal bruke den til.
 • Arrangør informerer om testmuligheter til sine potensielle deltagere i forkant av arrangementet hos kommune eller privat aktør.

Det er alles ansvar å sette seg inn i den aktuelle kommune for arrangementet om hvilke retningslinjer som gjelder for smittevern.

Antallsbegrensningene som det refereres til i åpningstrinn 3, kan det leses mer om på regjeringens sider her:

 Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge - regjeringen.no

Arrangementer og andre private sammenkomster:

 https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/#tocNode_1

 

Informasjon fra regjeringen om koronasertifikat:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-bruk-av-koronasertifikatet-i-noreg/id2860741/

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-du-bruke-koronasertifikatet-innenlands-i-norge/id2861004/