Vi utsetter Årets Omstillingspris!

Foreningen deler ut prisen til Årets Omstilling til høstem sammen med resten av prisene. Søkefrist 1. april

Foreningen velger å utsette søkefrist og utdeling for Årets Omstilling. Dette er på grunn av få innsendte søknader og at vi ønsker å gi alle, som nå søker på prosjekter gjennom Omstillingsordningen, skal kunne få mulighet.

Prisen blir derfor delt ut til høsten sammen med de andre prisene. Søkefristen blir 1. April.

 

Du kan søke selv eller legge inn forslag til hvem som burde få prisen

Statutten:

Omstillingsprisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som gjennom sitt arbeid har vist stor evne til omstilling for å styrke sin markedsposisjon. Selskapet, organisasjonen eller instiusjon har skapt et nytt produkt eller konsept hvor Omstillingen har vist innovasjon og fremsyn. Omstillingen skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater. Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater i denne kategorien. Juryen verdsetter egenskaper som, nytenking av eksisterende ressurser, bærekraft, og evnen til å engasjere.

Søk Her: https://soeprisen.no/years/2021/priser/arets-omstilling