Vær med på å sette agendaen for din bransje!

- Det er våre medlemmers rett å kunne fremme saker til Årsmøtet, sier Gunnar Glavin Nybø styreleder i Sponsor- og Eventforeningen.

ÅRSMØTESAK 2020

- Det er våre medlemmers rett å kunne fremme saker til Årsmøtet, sier Gunnar Glavin Nybø styreleder i Sponsor- og Eventforeningen.

I henhold til vedtektene skal saker som medlemmene ønsker å få behandlet på årsmøtet, sendes inn som skriftlig forslag til styret.

Har du en sak du ønsker behandlet på Årsmøtet, så bruk ditt medlemskap og send oss et forslag så fort som mulig.

Eventuelle saker meldes til daglig leder, som videreformidler til styret, helst innen mandag 3. februar: jh@sponsevent.no

 

Fra vedtektene:

§ 6 Årsmøtet

Sponsor- og Eventforeningens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles med 20 dagers varsel.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

a) Godkjenning av innkallelse
b) Valg av møteleder
c) Valg av tellekorps
d) Valg av referent
e) Årsberetning
f) Revidert regnskap
g) Godkjenning av budsjett
h) Innkomne forslag
i) Fastsettelse av medlemskontingent for kommende kalenderår
j) Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og revisor
k) Valg av valgkomite

Årsmøtet finner sted onsdag 4. mars 2020 

 

Tekst: Janette Haukland

27. januar 2020