Utfordrer tilbake

Styreleder i Sponsor- og Eventforeningen, Gunnar G. Nybø, etterlyser tilrettelegging for sponsing og event i sin kommentar til kulturkomiteens leder på Stortinget.

Både myndighetene og næringslivet bør kjenne sin besøkelsestid, sier Gunnar G. Nybø i denne kommentaren.

  • Denne artikkelen kommer i kjølvannet av forrige ukes oppslag om kulturkomiteens leder på Stortinget som etterlyste næringslivet i forbindelse med bokmessen i Frankfurt. Les oppslaget HER

Styreleder i foreningen Gunnar G. Nybø kommenterer saken slik:

På generelt grunnlag må det være opp til ethvert selskap å vurdere hvordan man disponerer sine midler for å styrke bedriftens attraktivitet, anseelse og omdømme. Vi som jobber med sponsing og event vet imidlertid at det å bruke slike arrangementer til å bygge merkevaren inn mot aktuelle målgrupper og markeder fungerer godt.

Stortingsrepresentant, Kristin Ørmen Johnsen, har et godt poeng i at det er viktig å vurdere flere objekter fra ulike sektorer som idrett, kultur og samfunnsorienterte formål, rett og slett fordi dette gjenspeiler befolkningens og gjerne målgruppens sammensatte interesser.

Når fakta er at det er få kommersielle aktører, som har fanget interesse for å engasjere seg rundt bokmessen i Frankfurt, kan jo det være flere årsaker, men her synes jeg kulturkomiteen også skal se på hvordan man kan motivere bedrifter til å investere i sponsing av et samfunnsnyttig objekt uansett om det er idrett, kultur eller sosiosponsing. Vi registrerer at det blir stadig mer utfordrende for våre medlemmer å aktivisere rundt sine sponsorater og her kan komiteen bidra med å legge til rette for økt engasjement fra næringslivet. I dag opplever man ulik fortolkning av skatteregler og mange hindringer som gjør det vanskelig å aktivisere og engasjere seg rundt ulike sponsorobjekter og arrangementer. Vi vet at myndighetene har forventninger til at næringslivet skal engasjere seg både innen kultur, idrett og sosiosponsingen, men kan vel si at begge partner bør kjenne sin besøkelsestid og at de bør legge til rette for at det å engasjere seg og investere i sponsing og event er noe alle bedriftsledere bør føle velkomment, naturlig, enkelt og heiet frem av myndighetene.

 

 

Tekst: Hege Mauroy

8. november 2019