Universitetet i Oslo + Macsimum

Universitetet i Oslo har valgt kommunikasjons- og eventbyrået Macsimum AS til samarbeidsparter for å gjennomføre den Internasjonale Matematikkolympiaden (IMO) i 2022.

IMO 2022 er den 63. matematikkolympiaden i rekken, og dette blir første gang Norge er vertsland. Det er en stor satsning fra Universitetet i Oslo og Kunnskapsdepartementet og et viktig arrangement for både universitetet, Oslo by og Norge. 

Arrangementet vil samle over 600 ungdommer fra mer enn 100 land til matematisk kappestrid i juli 2022. Macsimum AS ble valgt etter en hard konkurranse med flere ledende eventbyrå.

- Vi er svært stolte over å vinne dette anbudet, særlig i en tid preget av et presset marked og høy konkurranse. Over 600 av verdens smarteste unge hoder, fra mer enn 100 ulike land, møtes til knivskarp mattedyst under arrangementet. Deltakerne presterer på toppnivå i sin disiplin og er kvalifisert gjennom tøffe nasjonale konkurranser. Her er det snakk om prestasjoner i særklasse. På sitt felt – i sine aldersgrupper – er det ingen over, ingen ved siden. Ikke best i klassen, men best i verdensklassen! Det betyr at vi må stille like høye krav til oss som prosjekterer IMO 2022, sier prosjektleder Janece Mack Roald og produsent Bjørn Tumyr fra Macsimum AS.

Med på laget er også Rebel – Oslos nye kraftsenter for digital innovasjon. Rebel, med sine studio-, utstilling- og konferansefasiliteter, vil bli brukt som base for deltakere og støtteapparatet. 

-IMO 2022 er et stort og komplekst arrangement som stiller matematiske krav til presisjon og nøyaktighet samtidig som det er viktig å være fleksibel og tilpasningsdyktig. Vi ønsker dessuten å arrangere en olympiade med det lille ekstra, og med Macsimum AS og Rebel på laget ligger alt til rette for at vi kan etablere en kunnskapssone fra IMOs hovedhotell Scandic St. Olavs plass til Universitetets bygninger ved Tullinløkka og Karl Johans gate, sier Yngvar Reichelt, kontorsjef ved Matematisk institutt, UiO.

- Her skal det være rom som byr på spennende og interessante aktivitet og soner for avslapping og rekreasjon. Vi gleder oss til et kreativt og spennende samarbeid med Macsimum i arbeidet med å skape en flott matematikkolympiade og et arrangement som viser frem Oslo og Norge, fortsetter han.

CEO i Macsimum, Dag Arne Midtbø, ser også frem til samarbeidet.

- Daglig jobber vi med å utvikle møteplasser og kunnskapsdeling for store bedrifter. Nå får vi mulighet til å løfte matematikken opp og frem sammen med hundrevis av barn og unge. For å møte fremtidens utfordringer trenger Norge en høy realfagskompetanse. Ingen virksomhet, intet fagfelt, ingen hverdag, ingen verdiskaping uten matematikk.

-IMO 2022 vil kunne bidra til å øke interessen og belyse tema rundt læring, realfag og matematikk, viktige områder for vår felles kompetansebygging fremover og gi kunnskapsfeltet den plass det fortjener, sier han.

 

Toppbilde: Produsent Bjørn Tumyr og prosjektleder Janece Mack Roald fra Macsimum AS.

02. feb 2021