Trender i eventbransjen

Proviso Event har laget en syvpunktliste over det de mener er de største trendene for eventbransjen i 2017. Se den her.

1. Teknologi vil bli enda viktigere
I 2017 vil dataintegrasjon og marketing automation være nøkkelen til vellykkede arrangementer. Dette vil øke deltakerantallet og gi større engasjement, skriver provisoevent.

Med mobilapplikasjoner for eventer vil deltakerne få full tilgang til et skreddersydd program og informasjon om hva som skal skje. Alt av dato og tidspunkt registreres og endres direkte i appen, noe som gjør det enklere for deltakerne å innhente informasjon.

2. Ikke nødvendig å benytte seg av all teknologi
Provisoevent skriver videre at det er viktig å plukke ut de verktøyene som kan hjelpe deg med å oppnå det du ønsker.

Skal teknologien ha noen praktisk nytteverdi, må den støtte opp under den helhetlige målsetningen for arrangementet, og ikke være en ren distraksjon. I år håper man å se mindre av teknologi for teknologiens egen skyld – og mer av veloverveid integrasjon som bidrar til at arrangører og deltakere når målene de har satt.

3. Må bruke sosiale medier oftere og bedre
Det er viktig å bruke sosiale medier i enda større grad enn det som gjøres for øyeblikket.

Funksjonaliteten opp mot arrangementer, er noe de sosiale plattformene stadig gjør forbedringer på, så her må man henge med. Å dele informasjon og innlegg fra et event på sosiale medier gir sosiale ambassadører. Det vil si personer med et godt forhold til din bedrift eller merkevare, og som derfor snakker varmt om deg og ditt arrangement, skriver provisoevent.

Livestreaming på Facebook er blant annet noe som kan bidra til flere deltakere på tross av geografiske utfordringer, og som åpner opp for mange muligheter.

4. Klare målsetninger blir viktigere
Videre skriver provisoevent at bedrifter må jobbe enda hardere for å holde sine stramme budsjetter i 2017. Dermed velger flere å arrangere færre eller mindre eventer, med mer fastsatte mål for arrangementet som ledd i markedsstrategien, og med deltakerlister som er mer målrettede.

Arrangører og eventplannere må forholde seg til tidsfrister, stramme budsjetter og en kurs- og konferanseindustri i stor utvikling. Derfor er det viktigere enn noen gang at det tenkes strategisk omkring arrangementer med mange deltakere. Men så lenge du har en klar målsetning blir det mye lettere å måle om arrangementet er vellykket eller ikke.

5. Fritidsaktiviteter bakes inn i programmet
Provisoevent fortsetter med å skrive om trend nummer 5 som handler om å fortsette og ha fritidsaktiviteter som del av selve programmet. Trenden vil vokse i 2017, og slike små avbrekk kan gi deltakerne en fin mulighet til å mingle i mer avslappende omgivelser, slik at de får ladet batteriene før de starter igjen.

Å ha flere opplevelsesbaserte innslag på eventer er en del av en større trend, hvor deltakerne mer og mer har behov for og forventinger om personaliserte opplevelser, og skreddersydde opplegg.

6. Augmented reality og virtual reality
Augmented reality (AR) og Virtual reality (VR) er to begreper du garantert kommer til å høre veldig mye om i årene som kommer. Teknologien vil snu din hverdag på hodet – og den vil kunne åpne en ny verden av muligheter innen eventbransjen.
Såkalt immersiv teknologi har eksistert i årevis, men så langt har det kun vært de store selskapene som har hatt kapital nok til å bruke denne omsluttende teknologien.

Internasjonalt er det mange eventproffer som spår at VR vil begynne å gjøre seg gjeldende også på vanlige arrangementer de neste par årene. Hvor lenge det går før AR- og VR-teknologi blir tatt allment i bruk på arrangementer her i Norge, det gjenstår å se. Men at det bare er et tidsspørsmål før teknologien blir science fact, det er det ingen tvil om, skriver provisoevent.

7. Innholdsmarkedsføring og «eide flater» blir viktigere
Før var det en annonse i avisen, en mail til deltakerlisten og litt promomateriell i goddiebagen som gjaldt. Nå er det innhold som gjelder. Du må presentere faglig innhold, program, praktisk informasjon, kart, videosnutter, foredragsholdere – alt samlet på én portal.

For å nå ut til flest mulig, og især til «Generasjon Y» (samlebetegnelsen på dem som er født mellom 1978 og 1990, også kjent som «millennials»), må du markedsføre arrangementet gjennom sosiale kanaler og blogging – med lenke til skreddersydde landingssider eller aktuelle hjemmesider.

Også såkalt eide flater, som for eksempel å bygge opp en egen e-postliste, blir viktigere og viktigere etter hvert som folk gjør innboksen mindre tilgjengelig for andre. Det hele handler om å opprette én-til-én-relasjoner med målgruppen og få i stand utveksling av informasjon, skriver provisoevent.

 

(Kilde: Proviso Event)

 

Tekst: Atosa Borghan
14. mars 2017