Til valg!

Nytt styre i Sponsor- og Eventforeningen skal velges på Årsmøtet 27. mars. Dette er din sjanse til å spille inn forslag til styrekandidater.

Valgkomiteens leder, Vegard Arntsen, fra Sponsor Insight, er igjen klar til å legge kabalen for valg av nytt styre i foreningen.

Med seg i valgkomiteen har han Lena Hansen fra Equinor og Sigrid Tofte Røiri fra Handelshøykolen BI.

Komiteen har allerede begynt tankearbeidet med å sette sammen et godt og representativt styre - til beste for foreningens arbeid og fremtidige liv.

- Nå har du sjansen til å påvirke. Vet du om noen som ivrer for Sponsor- og Eventforeningen, eller har du selv lyst til å gjøre en innsats for bransjen, så ta kontakt med meg, sier Arntsen.

Det er fire styreposisjoner som skal besettes, for en to-års periode. Hvert styremedlem knyttes til et spesifikt ansvarsområde med konkrete arbeidsoppgaver.

Valg av styremedlemmene finner sted på foreningens årsmøte 27.mars.

- Men vi både skal og må ha forslaget til styresammensetning klart i februar. Så send meg gjerne en epost allerede nå, oppfordrer Arntsen.

Siste frist for å tipse eller melde sin interesse til valgkomiteen er fredag 11. januar.

Kontakt valgkomiteens leder Vegard Arntsen, HER

Nåværende styre ser du HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

17. desember 2018