The human touch

Sponsor- og Eventforeningen har hatt en betydelig økning i antall medlemmer, antall arrangementer og deltakere de senere år. Dette samsvarer godt med utviklingen i det norske sponsor- og eventmarkedet.

Sponsormarkedet økte med 3,5% i 2016. Den samlete sponsorspendingen var i 2016 på 4,62 milliarder norske kroner. Til sammenlikning falt den kjøpte reklameplassen i media, nedgangen var på 2,2 prosent og totalomsetningen ble på 19,3 milliarder kroner.

Mens store deler av det norske medie- og kommunikasjonsmarkedet sliter, øker altså sponsingen.
Sponsing er kanal nummer to etter Internett – inkl mobil, og tar den nest største kakebiten, markedsandelen går opp til 17,4% (2015: 16,8%) Event marketing er kanal nummer fem med 10,2% markedsandel (2015: 9,5%).

Både sponsing og event marketing tar markedsandeler. Dette kan ses som et tegn på at stadig flere profesjonelle aktører i landet får øynene opp for effekten av den opplevelsesbaserte kommunikasjonen og at kanalene derfor posisjonerer seg sterkere for hvert år som går.

De over 4,6 milliardene norske sponsorkroner fordeler seg på ulike kategorier: Humanitær sponsing, såkalt sosiospons, kulturspons og så idretten. Sosiospons står for 537 millioner, all kultur for 834 millioner og idretten med 3,252 milliarder kroner.

Drøyt 70 % av norske sponsorkroner ble bruktpå sport & idrett. Og på dette nivået har det ligget i mange år. Det er dermed rimelig å anta at idrettsponsorene er godt fornøyde med sin pengebruk og verdiene dette bringer tilbake til sponsoren selv. De skal til syvende og sist regne investeringen hjem. De andre sponskategoriene økte også i 2016, så her antas det samme å gjelde.

Et sponsorat er først og fremst å skaffe seg en rettighet til et sponsorobjekt for så å få noe tilbake i form av gjenytelser. Uten gjenytelse snakker vi gaver og donasjoner. Begge deler er flotte saker, men gaver er altså ikke sponsing. Vi driver med sponsing.

Hvordan norske aktører velger å benytte seg av den kjøpte sponsorrettigheten, bringer oss til aktivering. Aktivering i Norge består i dag av flere ulike aktiviteter som bidrar på forskjellige områder og nivåer til å skape verdier for en bedrift. Hva man velger avhenger her, som ellers, av hva man ønsker å oppnå. Noen velger logoeksponering og kun det. Andre går for helt andre uttak med opplevelse i sentrum. Her ligger nok også noe av clou’et.

Og når vi snakker om opplevelser, så har vi dessuten også eventer, ofte en naturlig del av det å aktivere et sponsorat – for eksempel for å styrke kjennskap, omdømme eller preferanse. Eventer rettet mot eksterne målgrupper, eventmarketing nådde opp i 2,7 milliarder NOK i 2016 – opp 7,2% fra året før. Så også eventmarketing øker altså mer enn andre medie- og kommunikasjonskanaler. Som om det ikke var nok, har vi også de eventene som retter seg internt, mot egne ansatte.

Men hvorfor skriver jeg så mye om penger? Jo, for når det kommer til stykket lever de fleste av oss av å selge noe til noen slik at vi kan sikre inntekt, fremtidig arbeid og virksomhet. Enten man er en type nasjonalt idrettsforbund, humanitær organisasjon, festival, kulturobjekt eller lokalt sportsarrangement. Eller bedriftseier.

Tenk deg dessuten verdien av det jeg ikke har tallfestet. Det som bringer sponsing og event over fra begrenset bedriftsøkonomi til helhetlig samfunnsøkonomi og samfunnsnytte, lokalt – regionalt og nasjonalt. Verdien av god fysisk så vel som mental helse – og gleden ved å mestre, kjenne tilhørighet, nytteverdi og fellesskap gjennom gode relasjoner og herlige opplevelser.

Joda, til tross for rivende teknologisk utvikling, digitale liv fylt med duppeditter og snart roboter, trenger vi alle også å få dekket helt basic behov som det å oppleve menneskelige kontakt, live. Store som små. I det ganske norske land.

Jo mer verdifulle og effektfulle disse opplevelsene er, jo bedre for den enkelte. Og bedre for sponsing og event. 
Keep growing!

(Kilder: Alle spons og eventtall: Sponsor Insight. Medietall: IRM)

 

Hege Mauroy,
26. mai 2017

Kronikken er skrevet til Insightnews.se og ble publisert der 19. mai 2017