Talerlisten med rekordår i 2021

– Fram til august var det elendig, og det handlet mest om å holde hodet over vannet.