Takk til alle for en FOMO opplevelse

Da jeg tok over som leder av Sponsor- og Eventforeningen for 4 år siden la vi en strategiplan, som blant annet skulle bidra til å befeste Sponsor- og Eventprisen sin posisjon som bransjens viktigste møteplass med faglig- og sosialt innhold som bidro til at medlemmer og ikke- medlemmer skulle få lyst til å delta og dra nytte av den kunnskapsdelingen og de nettverksmulighetene som finnes gjennom et slikt arrangement.

Siden den gang har styret og administrasjonen hatt fokus på å videreutvikle arrangementet år for år innen en forsvarlig økonomisk ramme til beste for bransjen generelt og medlemmene spesielt.

Det er derfor med stor glede jeg kan konstatere mange gode tilbakemeldinger på onsdagens opplevelse i regi av foreningen. En hel fagdag spekket med gode tips og faglige innlegg toppet med en prisutdeling med topp underholdning, mange spente nominerte, 11 lykkelige vinnere i en flott ramme på Odeon og Thon Hotel Storo.

For å gi deg litt innsikt i hvordan arrangementet var og hvorfor du bør prioritere denne dagen neste år har jeg lyst til å dele min opplevelse.

Etter å ha deltatt på en rekke internasjonale konferanser om faget sponsing- og event var det med en viss spenning jeg satt meg på rad 5 i Odeons IMAX kinosal på vårt eget arrangement, med Oslos største lerret foran meg og noen skolerte foredragsholdere som ikke så oss.

Dagen startet med den danske forfatteren og experience designer, Niels Kjærgaard-Jensen fra Fieldwork og hans metoder for å engasjere mennesker via eventer gjennom personlig, fysisk  og sosial kontekst slik at hvert enkelt menneske får en unik og helhetlig opplevelse. Deretter fikk vi et innblikk i den europeiske utviklingen av sponsor- og eventbransjen ved engelskmannen Andy Westlake og hvilke trender som gjelder internasjonalt. Her kan vi nevne at det å utvikle grasrot aktiviteter, jobbe opp nettverksgrupper, integrere sponsorater i øvrig marketing og underbygge med autentiske opplevelser er i tiden. Sist, men ikke minst bør alle merkevarer jobbe med hvordan de skal vise seg sitt samfunnsansvar bevisst . Deretter gikk ferden videre til nederlenderen Monte Königs, som satte oss inn i hvordan generasjon Z tenker og handler. Generasjon Z defineres som de som er født mellom 1995 – 2010. Heldigvis fantes det noen i salen i denne aldersgruppen, mens vi i generasjon X skrudde opp høreapparatet og lyttet aktivt til hva som ble formidlet. Fokus på utnyttelse av eget nettverk og det faktum at generasjon Z har få, om noen, sperrer for å oppnå sine mål ble fremhevet. Han trakk frem Greta Thunberg og Flynn McGarry som unge generasjon Z'ere som virkelig har vist seg som målrettede innen sitt område. Sjekk selv på Youtube om du vet hvor den finnes. Avslutningsvis var vi alle enige om at «We love Collective effervescence» som dessverre må googles for en forklaring og at generasjon Z er råere enn vi kan tenke oss og kommuniserer totalt uten filter.

En sterk internasjonal start på dagen ble fulgt opp med spennende parallellsesjoner innen Event og Sponsing.

Her fikk jeg med meg at Frode Aasheim fra Innovasjon Norge endelig er i gang med en nasjonal arrangementsstrategi. Endelig, fordi dette var noe jeg selv har erfart et sterkt behov for i min periode som leder i norsk idrett (2007 – 2016) med ansvar og deltagelse i søknadsprosesser og gjennomføring av både VM og EM arrangementer i Norge. AS Norge må ta tak og styre dette arbeidet og bidra med gode løsninger og ressurser slik at vi kan selge landet vårt på best mulig måte via store arrangementer innen næringsliv, kultur og idrett. Videre kunne vi erfare at Marius Widerøe fra Konsertsystemer kan bidra til spektakulære lys og lydopplevelser som 3D lyd beskrevet som L`acoustic`s L-ISA teknologi og Hallgrim Hansegård fra Frikar sine spektakulære muligheter med dans både til lands, vanns og oppetter vegger. Siste stopp før lunsj var å høre Ketil Bjørstein Stensrud fra Palmesus beskrive deres unike reise med festivalen Palmesus i Kristiansand som hver dag jobber med å skape en FOMO (Fear Of Missing Out) opplevelse.  Årets arrangement er allerede utsolgt etter et fantastisk 10-årsjubileum i fjor. 

Etter lunsj ble vi innviet i hvordan Kygo Life bygger kunnskap og kjennskap om sin merkevare via sponsorsamarbeidet med Telia og analysens utfordringer og muligheter ved Vegard Arntsen og Siv Skard. Blant flere nyttige tips bet jeg meg merke i at målinger kan være utfordrende og sitatet fra  William Bruce Cameron «Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts” er betegnende for hvordan man bruker ulike målinger av eventer og sponsorsamarbeid.

Til slutt ble vi alle satt på plass av Stefan Hyttfors som ga oss en innføring i hvordan teknologien vil endre måten vi jobber på. Han hadde en fantastisk måte å beskrive generasjonsutfordringene knyttet til hvordan vi implementerer dagens teknologi og dialog med generasjon Z.

Ja, følte man seg ikke gammel før foredraget så var det mange som slet med trappa etterpå, men som Stefan er et eksempel på, det nytter å henge med bare man er villig til å lytte og lære. Er du opptatt av kontinuerlig utvikling og har lyst til fortsatt å utvikle morgendagens opplevelser og fremtidens møteplasser ses vi antagelig på en eller flere av foreningens møteplasser i året som kommer.

Så møtes vi igjen til kappestrid på Sponsor- og Eventprisen 2020 – for dette arrangementet er på vei til å bli det samme som Palmesus i Kristiansand, et FOMO arrangement for folk som jobber i sponsor- og eventbransjen.

 

Gunnar G. Nybø
Styreleder
Sponsor- og Eventforeningen

8. februar 2019