Takk for innsatsen

Så er det igjen på tide å reflektere over enda et arbeidsår. Et år fylt av store og små opplevelser produsert og finansiert av våre medlemmer. For når Petter Northug abdiserer som en av de største skikongene i Norges historie er det mange rundt han som skal takkes for innsatsen.

Heldags Fagdag - Prisutdeling & Fest...

Les mer

Slik er det også om de jobber med humanitær innsats, et kulturarrangement er konsulent eller jobber med sponsing og event i en bedrift. Det er mange som står bak de store prestasjonene og som fortjener en takk for det arbeidet som legges ned for at du selv eller andre rundt deg skal lykkes.

I Sponsor- og Eventforeningen har vi igjen lykkes med å arrangere mange gode møteplasser produsert av et arbeidende styre, en liten administrasjon, gode samarbeidspartnere og bidragsytere både på og rundt scenen. Vi har sørget for at «verktøykassen» for våre medlemmer er fylt opp med nye inspirerende foredrag fra mange ulike mennesker som har forberedt seg godt og med ønske om å dele sin kompetanse. Vi velger å tro at det gode aktivitetstilbudet er noe av årsaken til at vi i år har fått 32 nye medlemmer.  For det er fellesskapet og bidraget fra alle dere som er medlemmer og som stiller opp på våre møteplasser, som er hovedkraften i vår forening. Det er fellesskapet som skaper vår attraktivitet. Uten deres bidrag har vi ikke grunnlag for utvikling og drift av en forening som har til hensikt å fremme kompetanseutvikling, eventmarketing og inspirere til økt forståelse for vårt fagområde. 

De siste 4 årene har styret i foreningen jobbet strategisk med å videreutvikle våre møteplasser, tydeliggjøre våre medlemmers rolle som verdiskapere i folks hverdag og utvikle unike medlemsfordeler. I kommende år har vi derfor satt av ekstra midler for å fremme dette budskapet overfor omverdenen slik at rammebetingelsene for alle våre medlemmer kan bedres. For dersom ledere i ulike bedrifter ikke forstår å verdsette betydningen av sponsing og event som et verdifullt bidrag for ansatte både i jobb og privat blir vi alle fattigere. Bedrifter som kutter sine bidrag til sponsing av humanitære, kulturelle og idrettslige eksterne eller interne aktiviteter bidrar også til å kutte verdifulle opplevelser og tilhørighet til merkevaren og bedriften de leder. Vi får håpe at morgendagens ledere fortsetter å være sitt samfunnsansvar bevisst for å ivareta sine ansatte og sine kunders beste.

I foreningens strategi har vi satt ekstra fokus på å utvikle Sponsor- og Eventprisen med både fagdag og prisutdeling til å bli hele bransjens samlingspunkt. I 2018 hadde vi rekorddeltagelse og gode tilbakemeldinger etter vårt arrangement på Wallmans. Derfor er det med ekstra forventninger vi gleder oss til neste års arrangement. Der har vi utvidet det faglige tilbudet ytterligere med en full dag med faglig påfyll og parallelle sesjoner for sponsing og event hvor enda flere foredragsholdere skal på scenen for å dele av sin kunnskap.

Til slutt vil jeg minne om at mange av de opplevelsene du har fått via foreningens møteplasser og informasjonskanaler skapes av aktive medlemmer og styremedlemmer. Så om du ønsker å bidra som medlem av styret eller på noen av våre arrangementer oppfordrer jeg deg til å kontakte vår valgkomité eller daglige leder Hege Mauroy - ved å klikke HER

Så vil jeg ønske alle en fredfull jul og et godt nytt år hvor jeg håper å møte mange av dere på Sponsor- og Eventprisen den 6. februar 2019.

Takk for innsatsen!

Gunnar Glavin Nybø
Styreleder
Sponsor- og Eventforeningen

21. desember 2018