Strategiplan 2019

- Styret har hatt en gjennomgang av foreningens virke og satsningsområder for de kommende to år, sier styreleder i Sponsor- og Eventforeningen Gunnar Glavin Nybø.

Arbeidet har munnet ut i en strategiplan 2017-2019.

- Også i perioden 2015-2017 har styret operert med et strategidokument. Nå har vi foredlet og videreutviklet planen, forteller Nybø.

På forsommeren arbeidet styret seg gjennom foreningens muligheter, trusler, styrker og svakheter – som grunnlag for den kommende planen. På sist styremøte ble den ferdige Strategiplanen gjennomgått og vedtatt.

- Foreningens formål er gitt i vedtektene.  Vi har dessuten våre verdier som rettesnor for arbeidet i foreningen: Aktuell, engasjert og nyttig – for foreningens medlemmer spesielt og for bransjen generelt, sier Nybø.

Hovedtrekkene i Strategiplanen munner ut i tre helt konkrete punkter som omhandler henholdsvis: Sponsor- og Eventprisen, Medlemsstatus samt Synlighet & kommunikasjon.

- I tråd med vår strategi, har medlemmene av foreningen selvfølgelig tilgang til å se strategiplanen, avrunder Nybø.

Se Strategiplan 2017-2019 HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

27. oktober 2017