Støtteordninger for branjsen

Det har skjedd mye etter årsskifte og det går fort i svingene.

Foreningen jobber på spreng og det har vært mye å ta tak i på nyåret.

 

Foreningen sitter i forhandlinger med embetsverket i Næringsdepartementet for å tilrettelegge en Omstillingsordning nr 3 som er øremerket underleverandører og eventbransjen. Den er berammet til kr 50 mill og baserer seg på omstillingsordningen for reiselivet og eventbransjen som hadde frist 8. januar. Vi prøver å få endret eksisterende retningslinjer i ordningen slik at den treffer bedre. Det er litt jobb igjen på denne ordningen og vi har ikke fått noen dato for lansering.

Bakgrunnen for ordningen er at, underleverandører ble tatt ut av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer i siste liten. Deres næringskoder ble da flyttet inn i omstillingsordningen slik at underleverandører skulle bli ivaretatt et sted. Vi har argumentert at denne ordningen ikke treffer underleverandører, da de ofte leverer nisjeprodukter og omstilling dermed er vanskelig. Vi er ikke hørt på dette foreløpig.

 

Nå er permitteringsordningen utvidet, omstillingsordning 2 økt til 1 milliard, kompensasjonsordningen er forlenget (her kommer det noen forbedringer har vi hørt) og følgende forslag har fått flertall på Stortinget:

 

Forslag nr. 34 fra  Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om styrke omstilllingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd. kroner. 

Forslag nr. 35 fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres frem til 1. juli 2021 og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernsbegrensning.

 

Forslag nr. 36 fra  Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen

 I forhold til forslag 36 så er dette en uspesifisert ordning vi ønsker å få opprettet raskt og som har til hensikt å treffe alle som ikke treffes av kompensasjonsordningen.

 

Dette er alt vi har fått om disse forslagene, mer info kommer så fort vi vet .

Flere av disse forslagene kommer fra foreningen og Knut Meiner,  som jobber tett med opposisjonspartiene og har brukt nye tid på å få gjennomslag. 

Vi jobber videre og håper alle vil bli omfattet av en "god nok" ordning etterhvert.