Stipend til Rogaland Teater

- Det å ta seg tid til faglig påfyll i en hektisk hverdag er avgjørende for å henge med i den rivende utviklingen som foregår kontinuerlig innen vårt fagfelt, sier Marianne Bjørkelund sponsoransvarlig ved Rogaland Teater.

Sponsor- og Eventforeningen tilbyr stipend til sine medlemmer. Kriteriet for å få stipend er i henhold til foreningens formål:

"Sponsor- og Eventforeningen skal være et forum for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og inspirere til økt forståelse for og innsikt i bruk av sponsing og eventmarketing som fagområde."

Denne gang ble det Bjørkelund sin stipendsøknad som gikk gjennom. Tidligere har personer i Miniøya, Den Norske Opera & Ballett, Nobels Fredssenter, Norges Orienteringsforbund og Norge Håndballforbund mottatt stipend.

- Den dagen du mener du er ferdig utlært – er du vel mer ferdig, sier sponsoransvarlige Bjørkelund.

Hun fremhever foreningen som nettopp en kilde for tilgang til faglig påfyll, det være seg i egen regi, ved spesialtilbud på andres arrangementer eller som dette – ved stipend til arenaer utenfor foreningen.

Stipendet skal brukes utenfor landet grenser, ved deltakelse på et europeisk seminar om nye trender og retninger innen sponsor- og eventmarketing.

- Jeg har blinket meg ut konferansen SPOT:ON som gjennomføres i København i april 2019.

Hun utdyper:

- Erfaringsutveksling og diskusjoner rundt faget jeg brenner for, utvidet internasjonalt nettverk og inspirasjon til nye måter å skape levende avtaler på er det jeg mest av alt ønsker å få ut av stipendet. På SPOT:ON håper jeg å få gode innspill og refleksjoner knyttet til strategisk bruk av sponsorater som bidrar til felles måloppnåelse for partene.

Marianne Bjørkelund har jobbet i åtte år med spons og prosjektledelse ved Rogaland Teater og stortrives i rollen.

 

 

Tekst; Hege Mauroy

20. februar 2019