Sponsorer sier dette

Tallene for norske reklameinvesteringer viser at sponsing og event øker og tar markedsandeler fra andre kanaler. Nordea, Coop og Subaru kommenterer det slik.

Utgangspunktet for kommentarene er basert på IRM sin store reklamekake for 2016, se tallene/artikkelen HER

Markedsdirektør Paal Sprakehaug i Nordea:

- Årsaken til at sponsing og event øker kan ha en sammenheng med at tradisjonelle medieinvesteringer (print, dagspresse) går ned i kombinasjon med økt bruk av digitalt og content marketing for annonsørene. Flere kobler sine sponsorater mot  digitale medier og  content marketing initiativ på egne sider,  i sosiale medier samt rundt forskjellige eventer. Det er derfor ikke forunderlig at sponsormarkedet er såpass stabilt - vi ser at flere annonsører fokuserer på mer frivillighet, egne programmer, nye partnerskap samt tradisjonelle sponsorater. Dette gjør at markedet endres, men at investeringene totalt sett innenfor sponsing og event ikke reduseres, sier Sprakehaug. 

Sponsorsjef Vegard Hansen i Coop Norge: 

- Coop øker også satsingen på sponsing, og det er flere grunner til det: Sponsing er forstatt, gitt at sponsoratet eller eventet aktiveres på en god måte, et rimelig virkemiddel i marketingmiksen og et svært effektiv virkemiddel til å skape oppmerksomhet rundt egne merkevarer. Videre er det ingen andre markedsføringsverktøy som kan skape så mye engasjement, så mye interessant innhold til våre egne kanaler og så mange kulturbyggende aktiviteter for egne ansatte. Legger man til muligheter for produktutvikling, for vår del innen både dagligvare og sport, så skjønner jeg at sponsing fortsatt vokser mer enn markedet, sier Hansen.

Informasjondirektør Stian Thrane i Subaru:

- Jeg tror sponsing øker fordi man i større grad kan involvere ansatte og skape kultur – i forhold til tradisjonell reklame. For oss i Subaru Norge er det i hvert fall slik, sier Thrane. 

Les kommentarer på økningen i eventmarketing, i egen artikkel HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

10. mai 2017