Sponsor- og Eventprisen 2021 lanseres 16. juni kl 12.00

 

Gå inn på www.soeprisen.no får å se utdelingen.

Du trenger ikke registrere deg.
Hele utdelingen er digital og blir vist som en film.

https://www.youtube.com/watch?v=JlsB-xuwb2c