Sponsing og event øker

Tall fra ANFO's undersøkelse viser at både sponsing og event øker sin andel fra annonsørenes budsjetter.

Annonsørene har talt:

Mer penger på egne kanaler & innhold

Hvert år gjennomfører ANFO undersøkelsen "Den store Annonsørrapporten" - en studie blant norske annonsører. Den viser fortsatt vekst i annonsørenes totalbudsjett for kommunikasjon, men veksten er lavere i forhold til tidligere år. Nå er veksten på 2 prosent.

Undersøkelsen viser at en av fire annonsører (26%) vil bruke mer penger og en av fire (24%) vil bruke mindre - på kommunikasjon.

Imidlertid fordeler endringene i pengebruken seg til fordel for egne kanaler & innhold fremfor betalt kommunikasjon & reklame. Den betalte går ned med 5 prosent, mens egne kanaler & innhold har en økning i nettoandel på 67%.

          Våre kanaler:

  • Sponsing viser en nettoendring på pluss 4 prosent (andel som vil satse mer minus andel som vil satse mindre), basert på at de som reduserer sponsing gjør det med 12% og de som øker sponsingen gjør det med 16%.

  • For event er nettoendringen større enn for sponsing, og lander på 12%. De annonsørene som reduserer, gjør det med 7 prosent og de som øker innsatsen på event gjør det med 19%.

Sosiale medier, online video og søkeordsannonsering tar henholdsvis gull, sølv og bronseplassen med 58%, 50% og 48% i nettoendring.

Rapporten viser også at Facebook-annonsering vokser, men veksten er svakere enn på flere år. Instagram, Youtube, Snapchat og LinkedIn derimot vokser prosentvis mer enn foregående år.

Utvalget i undersøkelsen er fra ANFOs egen database. Resultatene ble fremlagt på DSAD, Den Store Annonsørdagen, i forrige uke.

 

 

Kilde: ANFO/Den store annonsørrapporten 2019

Tekst: Hege Mauroy

18. oktober 2019