Sponsing og event øker igjen

- Til sammen står bransjen vår for 7,3 milliarder av den totale reklameomsetningen i 2016. Dette tilsvarer drøyt 27% av hele det norske reklamemarkedet, sier Hege Mauroy daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen.

IRM sin store reklamekake for 2016 er nettopp offentliggjort. Denne gir en oversikt over reklameåret 2016, med den store reklamekaken – de totale reklameinvesteringene – som inkluderer kjøp av medieplass og investeringer i sponsing og event markedsføring.

Sponsing tar den nest største kakebiten, øker sin markedsandel opp til 17,4% (2015: 16,8%) Event marketing er nummer fem med 10,2% markedsandel (2015: 9,5%).

Event marketing 2016:
2,703 milliarder kroner
7,2% økning
10,2% markedsandel

Sponsing 2016:
4,622 milliarder kroner
3,5% økning
17,4% markedsandel
(se fordelingen per kategori HER)

Internett & mobil er den størst kanalen med 29,9% markedsandel. TV ligger på tredje plass med 14,9% markedsandel mens Dagspresse (inkludert innstikk) har rykket ned til fjerdeplass med en andel på 11,7%.

Se andelene i den store reklamekaken, HER

- Både sponsing og event marketing tar markedsandeler. Dette ser vi som et tegn på at stadig flere får øynene opp for effekten av den opplevelsesbaserte kommunikasjonen og at kanalene våre derfor posisjonerer seg sterkere for hvert år som går, forteller Mauroy.

De norske medieinvesteringene/mediekaken til IRM som ble offentliggjort tidligere i år, viste at den kjøpte reklameplassen i media minsket med 2,2 prosent i 2016 sammenlignet med 2015, og landet på 19,187 milliarder kroner.

Totalmarkedet, det vil si inkludert sponsing og event marketing, landet på 26,5 milliarder kroner i 2016, noe som er en nedgang på 0,3% fra året før.

- Medieinvesteringene i 2016 har en nedgang. Spons og event sin økning påvirker dermed det totale reklamemarkedet i 2016 positivt med 1,9 prosentpoeng og reduserer nedgangen, sier Mauroy.

IRM er et uavhengig og selvfinansiert institutt hvis formål er å kontinuerlig undersøke og kartlegge det norske og svenske reklame- og mediemarkedet. Tallene i reklamestatistikken er innhentet dels av IRM selv og dels av bransjeorganisasjoner. Tallene for sponsing og event kommer fra Sponsor Insight.

Les om om IRM-statistikken, HER 

 

28. april 2017