Sponsing øker

Ferske tall fra Sponsor Insight viser at sponsing fortsetter å øke. Både 2017-tallene og prognosen for dette året peker oppover.

Analyse- og rådgivingsselskapet Sponsor Insight har kartlagt fjorårets omsetning i det norske sponsormarkedet. Sponsormarkedet i Norge økte omsetningen til 4,8 milliarder kroner i 2017, opp 4,0% fra 2016. Dette kom fram på onsdagens seminar ved Høyskolen Kristiania.

- På tross av utfordringene i dagens marked hvor aktørene melder om hardere kamp om sponsorkronene, og hvor flere mediekanaler opplever en nedgang, så fortsetter sponsing sin stabile vekst, sier Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsor Insight.

Han utdyper:

- Dette forteller oss at sponsing er mindre konjunkturavhengig enn andre kanaler og at norske bedrifter ser på sponsing som et viktig verktøy i sin markedskommunikasjon.


Vegard Arntsen

Idretten, inkludert fotball står for 70% av spendingen. Sosio har 12% og kultur&festival har 18% av sponsorspendingen. Idretten har også størst prosentvis vekst i 2017, med sosio på andreplass.

Sponsor Insight har målt sponsormarkedet siden 2009. Sponsing som kanal har hatt kontinuerlig vekst i Norge siden målingene startet og har økt med hele 46% i perioden 2009-2017. Øvrige mediekanaler har økt med 10% i samme periode, melder Sponsor Insight.

Det kom frem at sponsing som i 2017 står for 18% av det totale reklamemarkedet, er landets nest største kanal - kun slått av det digitale markedet.

Spendingprognose for inneværende år ble fremlagt. Denne tilsier en videre vekst på 3,1% til nær 5 milliarder kroner i 2018.

 

 

Sponsor Spending
i hele millioner kr

Vekt i prosent

Kategori:

2016

2017

2018p

2017

2018p

Idrett *

1 708

1 815

1 906

6,30 %

5,00 %

Fotball

1 544

1 567

1 593

1,50 %

1,70 %

Sosio

537

567

570

5,60 %

0,50 %

Kultur **

397

409

413

3,00 %

1,20 %

Festival

437

450

475

2,80 %

5,50 %

Totalt

4 622

4 807

4 957

4,00 %

3,10 %

* utenom fotball  

** utenom festival

     

 

- Med denne prognosen vil markedet vokse til opp mot fem milliarder kroner og neste år er det festival som vil øke mest med 5,5 prosent, sier partner Lars Brockstedt Svendsen i Sponsor Insight.

Tall for eventmarketing ble også presentert. I 2017 økte eventmarketing prosentvis mer enn sponsormarkedet, med 6,2 prosent.

Se ytterligere om tallene fra seminaret på Kampanje

 

Tekst: Hege Mauroy

11. januar 2018