Sponsing blir viktigere

Allerede nå kan vi konkludere med at sponsing vil bli viktigere i forhold til andre kommunikasjonskanaler. Dette melder Sponsor Insight.

Managing partner, Vegard Arntsen i selskapet, forteller at arbeidet deres med innhenting av informasjon fra norske sponsorobjekter og bedrifter pågår for fullt.

- Den delen av kartleggingen som gjøres mot norske sponsorer er gjennomført og tallene viser at bedriftene selv melder at sponsing vil bli viktigere fremover, sier han.

Samtidig er det knyttet spenning til hvordan sponsorobjektene opplever framtidsutsiktene.

- Det at sponsing ser ut til å få en viktigere rolle i bedriftene er ikke ensbetydende med økning av sponsorinntektene til norske sponsorobjekter. Viktigheten handler vel så mye om hvordan bedriftene bruker sponsoravtalene sine. Sponsorene forventer imidlertid en økning i sponsorbudsjettene sine, noe som jo gir en god indikasjon på positiv utvikling i sponsormarkedet, forteller Arntsen.

Rapporten med de faktiske spendingtallene for spons i 2017 og en prognose for 2018 vil være klar på nyåret .

Som medlem av Sponsor- og Eventforeningen får du 25% rabatt på den rapporten. Du betaler kr 12.000 eks mva, mens andre betaler kr 16.000, eks mva. Rabatten gjelder ved bestilling innen 1. desember. Bestill rapporten direkte HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

14. november 2017