Seks nye år

Telenor sponser NSF Alpint i seks nye år. Avtalen viser økt fokus på digitalisering.

- Vi er svært fornøyd med å ha landet en ny og eksklusiv avtale med Norges Skiforbund. Det har vært en lang forhandlingsprosess med mye gode diskusjoner, sier sponsorsjefen i Telenor Petter Svendsen.

Norges Skiforbund Alpint og Telenor forlenger samarbeidet og er enige om en ny avtale med varighet til og med 2022.

- De bærende elementene i avtalen støtter godt opp under den bredde til topp strategien som vi jobber etter. På breddesiden vil vi fortsatt jobbe med og videreutvikle TelenorKarusellen og Telenor lekene samt ett nytt jenteprosjekt. Toppidretten vil selvfølgelig også i årene som kommer ha fokus og vi har mye spennende planer med våre alpinstjerner, forteller Svendsen.

Avtalen har en verdi på over 100 millioner kroner og er helt avgjørende for at landslagene, alpinsporten og ikke minst breddeidretten i Norge skal fortsette den fantastiske utviklingen man har hatt de siste årene, melder Norges Skiforbund.

- Sammen fra Bredde til Topp i et samarbeid som, i sum, vil strekke seg over 20 år. Telenor har bidratt sterkt til at produktet og merkevaren Alpint er der vi er i dag. Denne nye avtalen vil bidra til en meget stødig plattform å bygge videre på. Vi er kjempefornøyde med den nye Telenoravtalen, sier John-Olav Evan,s Sponsor og Markedssjef, NSF Alpint.

Sponsorsjefen i Telenor forteller at avtalen har noen nye elementer. Her er ett av dem:

- Nytt i avtalen vil være et økt fokus på digitalisering. Vi har gjennom mange år målt svært gode effekter og oppmerksomhet rundt dette sponsoratet og vi kan ikke se at hastighet for alpinistene eller oss blir mindre aktuelt i årene som kommer, sier en fornøyd Svendsen.

Tekst: Hege Mauroy

13. mars 2017