Sammen blir vi bedre

- Annethvert år ser styret an foreningens kurs gjennom en grundig strategiprosess. Nå har vi staket ut retningen for de kommende år, sier styreleder i Sponsor- og Eventforeningen Gunnar Nybø.

Visjon - misjon - verdier

Styreleder Nybø forteller at sammen skaper vi verdifulle opplevelser

Gjennom våren og ettersommeren 2019 har styret i foreningen bearbeidet kunnskap og innsikt for derigjennom å komme frem til den nye strategien, tuftet på foreningens første visjon.

- Kall det gjerne grunnen til at vi står opp om morgenen. Visjonen skal være en lettfattelig rettesnor for alt vi gjør. Visjonen til foreningen er «Sammen skaper vi verdifulle opplevelser», sier Nybø.

Han utdyper visjonen:

- Sponsorer skaper en mer verdifull hverdag, samt bidrar til å ta samfunnsansvar både i inn- og utland. Gjennom relevante aktiviteter og fokus på kunnskapsformidling skal vi være samlingspunktet for sponsorer, organisasjoner, eventbyråer og andre tilhørende bransjer i hele landet. Sammen blir vi bedre.

Foreningens misjon er også justert. Den lyder nå slik:

Sponsor- og Eventforeningen skal være en interesseorganisasjon for sponsor- og eventbransjen i Norge. Vi skal jobbe for best mulig rammebetingelser, samt utvikle og forvalte kunnskap som våre medlemmer benytter til å få større verdi ut av sitt arbeid med sponsor- og eventaktiviteter.

I kjølvannet av visjonen og misjonen er også foreningens verdier endret.

- Vi har byttet ut de tre verdiene vi har hatt «aktuell, engasjert og nyttig» med «samlende, nytenkende og inspirerende». Vårt mål som forening er nemlig å bidra til at våre medlemmer har best mulig rammebetingelser, kunnskap og verktøy for å lykkes. Foreningen skal derfor bidra til utvikling av bransjen generelt og medlemmene spesielt ved å være samlende, nytenkende og inspirerende i sitt virke, forteller Nybø.

Med dette som basis er hovedmålet for foreningen, frem til mars 2021, slik:

Sponsor- og Eventforeningen skal bidra til økt verdiskaping for våre medlemmer og økt kunnskap om vårt fagområde mot våre definerte målgrupper og interessenter. Vi har som hovedmål i perioden å styrke vår posisjon som en landsdekkende forening, øke antall medlemmer og få en mer balansert medlemsmasse med jevnere fordeling av sponsorer, objekter, eventbyråer og andre.

Medlemmer kan se strategiplanen HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

11. oktober 2019