Rekord for tre parter

- Denne vinteren har barn gått en distanse på nesten 30 ganger rundt jorda som igjen har generert nær 1 million kroner til SOS-barnebyer. Det er ny rekord, sier Linda Cecilie Dale, rådgiver næringsliv SOS-barnebyer Norge.

- Trepartssamarbeidet mellom OBOS, Skiforeningen og SOS-barnebyer har hatt et veldig oppsving. Vi er nesten på dobling fra i fjor, forteller Dale. 

For noen år tilbake hadde OBOS et ønske om å få til en bedre aktivering av sine to sponsorobjekter: Skiforeningen og SOS-barnebyer. Løsningen ble et tre-partsamarbeid med prosjektnavnet Barn setter spor, i form av ski app’n Distansekortet. 

- Det ligger så mange muligheter i å aktivere et sosio-sponsorat og vi er veldig glad for å ha en partner som ser hvor viktig det er.  Det å skape kreative tre-partssamarbeid gir utvikling og gode effekter for alle, sier Dale.


Linda C. Dale

For OBOS er gode oppvekstvillkår for barn og unge viktig.

- Barn setter spor handler om barn, lystbetont fysisk aktivitet, turglede med familien - og det handler om å selv faktisk bidra for andre barn i mer sårbare samfunn, sier sponsoransvarlig i OBOS Hege Asplund.

Gunnar Vigerust, salgssjef samarbeidspartnere i Skiforeningen sier følgende:

- Barn setter spor, er en spennende måte å aktivere sponsorater og samfunnsengasjement. Dessuten er det en god måte å knytte sammen flere samarbeidspartnere og la kampanjen utvikles til vinn-vinn for alle. Den selvgående «motoren» i det innovative prosjektet har vært utviklingen av en distansekort-app for smarttelefoner hvor familiene lett kan registrere sine egne individuelle distanser på ski, enten automatisk med GPS eller manuelt.

 

 

 

Tekst: Hege Mauroy

Toppbildet (Christian Roth Christensen): Hege Asplund fra OBOS, Synne Rønning fra SOS-barnebyer og Bente Lier som den gang representerte Skiforeningen, nå Generalsekretær i SOS-barnebyer.

8. mai 2018