På anbefaling

- Vi ble anbefalt å melde oss inn i Sponsor-og Eventforeningen fra en av våre kunder som allerede er medlem, sier Ingrid Eide, partner i Meeting Management.

De brukte ikke lang tid på å bestemme seg.

- Etter en rask vurdering så vi at et medlemskap ville kunne gi oss viktige bransjeoppdateringer, faglig påfyll og ikke minst et utvidet nettverk, forteller Eide.
Innmeldingen kom, og ett døgn senere var selskapet deltaker på Sponsor- og Eventprisen.
Meeting Management as er et selskap som har arrangert og formidlet kurs, konferanser og møter siden 1987. Vinteren 2015 kjøpte Anne-Ki Roy Kristoffersen og Ingrid Eide selskapet.

Anne-Ki Roy Kristoffersen og Ingrid Eide
- Vi har videreført og videreutviklet kjernevirksomheten i selskapet, og vektlegger personlig engasjement og service i arbeidet med å finne det beste konferansestedet for kunden. I samarbeid med våre hotellkontakter planlegger og tilrettelegger vi slik at arrangøren kan konsentrere seg om den faglige delen av konferansen, sier Eide.

Tekst: Hege Mauroy

2. mars 2017