Oversikt over ordninger

Her finner dere en oversikt over støtteordninger som kan søkes på og de som vil bli forlenget, men ikke har åpnet for ny søkerunde

Her finner du oversikt over alle ordninger som er mulige å søke på:

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/sporsmal-og-svar-for-norske-bedrifter-om-koronautbruddet/id2694423/

Det vil komme en forlengelse av Omstillingsordningen for reiselivet og eventbransjen og store publikumsåpne arrangementer.

Vi informerer så fort det foreligger datoer.