Oslo Bysykkel støtter Røde Kors

Urban Infrastructure Partner (UIP), som drifter og leverer Oslo Bysykkel, går inn som næringslivspartner til Røde Kors-tiltaket Nettverk etter soning.

Nettverket hjelper tidligere innsatte tilbake til et vanlig liv etter endt soning.

- Sammen skal vi bidra til sosial inkludering, kompetanseheving, verdifull arbeidspraksis og arbeidstrening for tidligere straffedømte, sier Yasir Islam driftsjef i Urban Infrastructure Partner i en pressemelding.

Oslo Bysykkel skal gjennom økonomiske ressurser bidra til at Nettverk etter soning får økt kapasitet til å drive sitt humanitære arbeid.

Nettverk etter soning er en aktivitet som jobber med ulike områder for at deltagerne skal kunne komme inn i normalsamfunnet igjen.

- Det vi ofte ser er at hvis vi kan bistå med gjeld, arbeid, og fritidsaktiviteter så øker det muligheten for å innhente det nye livet som rus- og kriminalitetsfri, sier daglig leder i Nettverk etter soning, Stian Estenstad.

Oslo Røde Kors har 4000 frivillige og over 40 ulike aktiviteter er i hovedstaden.

- Røde Kors er helt avhengig av denne typen samarbeid med næringslivet for å lykkes med vårt humanitære arbeid. Sammen kan vi gi straffedømte et enda bedre og mer helhetlig tilbud sier Ståle Lindbo, markedssjef næringsliv og samfunnsansvar i Røde Kors i pressemeldingen.


Ståle Lindbo i Røde Kors

 

 

Tekst: Hege Mauroy
15. mai 2017