Nytt samarbeid for Nationaltheatret

- Det å bruke Nationaltheatret som en del av teamutviklingen av ledergruppen, gir oss nye utfordringer og perspektiver på relasjon, formidling, samarbeid og lederskap, sier administrerende direktør i Omsorgspartner Cathrine F Hauger-Johannessen.

Nationaltheatret og Omsorgspartner skal samarbeide om et program for Omsorgspartner sin ledergruppe.  Målet med samarbeidet er å tilføre Omsorgspartners ledergruppe et utviklende perspektiv på kommunikasjon og ledelse.

- Omsorgspartners ledergruppe vil jevnlig møtes til samlinger her i teatret, forteller Mona Rafn, sponsorsjef ved teateret.


Mona Rafn

Programmet for samlingene utvikles og planlegges ut i fra aktuelle problemstillinger knyttet til lederskap i relevante forestillinger på teatret som er aktuelle for Omsorgspartner ledergruppe.

- Å bruke teateret og dramatikken gir uendelige muligheter til å gjennomføre samlinger hvor Omsorgspartners ledere kan få kunnskap og en annerledes innfallsvinkel til ledelsesfaget i tillegg til å bli kjent med teatrets ansatte: skuespillere, produsenter, dramaturger, ledere, alle som kan bidra med sin kompetanse, sier Rafn.

Direktøren i Omsorgspartner er stolt og glad for samarbeidet de har etablert med Nationaltheatret.


Cathrine F Hauger-Johannessen flankert av kollegene 
Sverre Thorshaug og Knut Friedrich

- Å bruke teaterets formidable kompetanse på formidling og kommunikasjon – i kombinasjon med den klassiske og moderne dramatikken – gir oss felles refleksjoner, læring og unike opplevelser, sier Hauger-Johannessen.

 

 

Tekst: Hege Mauroy

20. september 2017