Nytt på nett

- Leser du dette, så er våre nye nettsider oppe og står, sier daglig leder Hege Mauroy i Sponsor- og Eventforeningen.

- Det har vært jevnlige småjusteringer av nettsiden de siste årene, men i dag er det altså tid for storendring, forteller Mauroy

Selv om lay-outen er betydelig justert, er de største endringene på foreningens nettsider likevel ikke av designmessig karakter. Endringene ligger hovedsakelig i det bakenforliggende publisistiske systemet, som igjen er hele forutsetningen for de nye endringene for leseren.

- Om litt vil du merke den aller største endringen. Det er at vi vil forbeholde en del av innholdet kun til medlemmer. Vi skal holde dere orientert og selvfølgelig melde fra når dette skjer, forteller Mauroy.

Den nye publiseringsplattformen, Umbraco, er mer brukervennlig og up-to-date både for den som leser sakene som blir lagt ut og for den som putter dem inn i systemet.

-Som ved alt annet nytt, håper vi på litt forståelse for tekniske underfundigheter som plutselig kan se ut til å leve sitt eget liv og barnesykdommer i en overgangsfase. Men nå er vi altså i gang, smiler Mauroy.

 

20. mars 2017