Nytt medlem: Skapia

Med musikken i fokus, motiverer Skapia barn og unge til å utfolde seg kreativt.

Skapia er en stiftelse som engasjerer seg i barn i grunnskolealder. De ønsker at alle barn og unge skal få erfare sin egen skaperkraft. Dette gjør de gjennom ulike lokale og nasjonale aktiviteter. Nå har de også blitt medlem av foreningen.

 
-Skapia ser frem til å bli en del av et så spennende nettverk som Sponsor- og Eventforeningen representerer, forteller Eldar Skjørten, faglig leder i Skapia. - Vi håper at våre aktiviteter og konsepter kan komme på radaren til enda flere som ønsker seg aktiviter med kvalitet for målgruppen barn og ungdom.

  

Eldar Skjørten, faglig leder i Skapia                                                           

Skapia arrangerer komposisjonskonkurransene Veslefrikk og U-trykk, for barn og unge. I disse prosjektene samarbeider Skapia med Kringkastingsorkesteret, samt en rekke profesjonelle komponister. 

- Skapia tilbyr også andre kreative og skapende aktiviteter for barn og unge. Disse har vært arrangert på ulike festivaler og eventer, men vi ønsker å ekspandere, avslutter Eldar.

Skapias arbeid kjennetegnes av troen på enkeltmenneskets skapende evner og at muligheten til å uttrykke seg bidrar til livsmestring. Vi mener også at utvikling av barn og unges skaperkraft er viktig for å ruste kommende generasjoner til å møte morgendagens utfordringer. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å ha fokus på våre verdier:

  • skaperkraft
  • samhandling
  • kreativitet
  • innovasjon

 Les mer om Skapias verdier og ulike arrangementer på deres nettside: skapia.no


Toppbilde: Fra Veslefrikk 2017
Kilde: Skapia

19. august. 2021