Nytt medlem: Hjernerådet

Vårt nyeste medlem arbeider for at befolkningen skal få god hjernehelse.

- Hjernen er vårt uerstattelige organ og den mest kompliserte strukturen i universet. Vi må ta godt vare på hjernen. Funker ikke hjernen, funker ikke noe, sier Aud Kvalbein, Generalsekretær i Hjernerådet.

Hun forklarer at mange hjernesykdommer har ukjent årsak og ingen helbredende behandling.

- Bare forskning kan hjelpe oss framover. Vi må se på hele hjernen og sammenhengene. Hjernerådet er den eneste organisasjonen som arbeider for hele hjernen, fortsetter Kvalbein.

Aud Kvalbein, Generalsekretær i Hjernerådet.

30 prosent av oss får en hjernerelatert sykdom, skade eller funksjonsforstyrrelse. Noe av dette kan forebygges og Hjernerådet jobber for at færre blir rammet.

- Vi vil at de som har en skadet hjerne, får bedre behandling og opplever økt livskvalitet.

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon som samler brukermiljø og fagmiljø innen hjernefeltet. Brukerorganisasjonene har samlet omtrent 200 000 medlemmer. 4-5000 fagfolk med høy hjernekunnskap er knyttet til Hjernerådets fagmedlemmer.

Les mer om vårt nyeste medlem her.

 

Toppbilde: Organisasjonsrådgiver i Hjernerådet, Peggy Ranheim

Dato: 9. mars 2021