Nyhet for søkere til Sponsor- og Eventprisen "Late Entry"

Vi har i år lagt til en «late entry» mulighet for dere som ikke rekker ordinær frist.

Late Entry gjelder fra 15. januar etter kl 12.00 til 22. januar kl 12.00.

kr 1950,- for medlemmer og kr 3900,- for ikke medlemmer.

Husk ordinær søknadsfrist til Sponsor- og Eventprisen 15. januar
kl 12.00!