Ny kommunikasjonssjef i SOS-barnebyer

Andreas Bjørnstad tiltrådte stillingen som kommunikasjonssjef i SOS-barnebyer den 1. november.

Bjørnstad kommer fra stillingen som informasjonssjef i Kreftforeningen, der han har ledet synlighetsarbeidet både eksternt og internt. Han har tidligere erfaring som PR-rådgiver, journalist og foreleser

- SOS-barnebyer gjør en avgjørende jobb med å gi barn i svært sårbare situasjoner en god start på livet. Å få lov til å jobbe med kommunikasjon som både viser frem dette nødvendige arbeidet, og som kan påvirke til nye og bedre løsninger for barns oppvekst, er noe jeg gleder med veldig til å være med på, sier Bjørnstad.

Samarbeid med næringslivet og partnere over hele Norge har en viktig plass i SOS-barnebyers arbeid. Den nyansatte kommunikasjonssjefen er imponert over engasjementet.   

- Når jeg ser hvordan næringslivsaktører og partnere engasjerer seg for SOS-barnebyers formål, blir jeg ydmyk. Jeg håper at jeg kan være med på å bidra til at disse samarbeidene fortsetter å blomstre, sier han.

Bjørnstad får blant annet ansvaret for å videreføre implementeringen av SOS-barnebyers nye kommunikasjon. Organisasjonen har nylig lansert et nytt kommunikasjonskonsept i Norge som handler om å gå fra å vise frem barn i sårbare og desperate situasjoner til å snakke om barna som fremtidens problemløsere.

- Dette gjør SOS-barnebyer av flere årsaker: Det handler om verdiene, og hvilket menneskesyn organisasjonen har: SOS-barnebyer ser på barn som ressurser. Samtidig handler dette grepet om å engasjere flere, slik at det kan bli mulig å støtte flere barn fremover. Det er inspirerende å jobbe for en organisasjon tør være modige i et stadig mer utfordrende marked, avslutter han.

SOS-barnebyer vil bruke tid fremover på gradvis å implementere endringene.   

 

Tekst: Julie Skrøder

2. jan 2020