Norges største verdiskaper

Sponsing og event er blant kommunikasjonskanalene i Norge, som kan vise til størst vekst de siste årene. Det betyr at vi i Sponsor- og Eventforeningen jobber med Norges største verdiskapere, både som medlemmer og interessenter:

Det er dere medlemmer som bidrar til at folk flest har en bedre hverdag og verdifulle opplevelser i et hektisk dagligliv.

De store mediehusene satser mer og mer på egne events for å skape godt, tidsriktig innhold og relevante møteplasser for sine kunder. Vi i foreningen, skaper flere og mer profesjonelle møteplasser for å bidra til økt konkurransekraft og utbytte for våre medlemmer.

Kultur- og idrettsorganisasjoner skaper samfunnsverdier både for barn og voksne, det samme gjør alle de ulike veldedighetsorganisasjonene. Til sammen er dette Norges største verdiskaper og det skal vi i Sponsor- og Eventforeningen verdsette til fulle og fortelle til omverdenen.

Samtidig jobber vi innad, til og for medlemmene, hver eneste dag, for å skape en bedre hverdag for deg som medlem. Vi ønsker at hver enkelt medlemsvirksomhet skal få økt kunnskap og konkurransekraft gjennom sitt medlemskap.

For å bidra til mer deling av verdifull informasjon til beste for bransjen har vi utviklet en ny og mer brukervennlig nettside, full av innhold. Dette gjør vi for å øke kunnskapen om faget, styrke vår bransje og bidra til en enda sterkere Sponsor- og Eventforening.

For å sikre god spredning av det materialet vi utvikler, har vi blitt enda mer sosiale og synlige på flere flater. Følg oss gjerne på Twitter, LinkedIn, Facebook og Mynewsdesk.

På våre lukkede sider får kun våre medlemmer tilgang til helt egne ting: Sjekklister, avtaleutkast, IEG`s sponsorshipguide, vinnersøknader, veiledning, konseptskisser og mye mer. Her finnes også nyttig informasjon og innblikk i vinnercases fra Sponsor- og Eventprisen. Kanskje det er tid for deg som ikke er medlem, å bli medlem.

Til slutt vil jeg gi en stor takk til administrasjonen, styret og alle dere som har bidratt til at våre arrangementer har blitt av så høy kvalitet og samlet så mange dyktige fagfolk. I våres har vi i tillegg til Fagforum og Frokostmøter arrangert Sponsor- og Eventskolen, sistnevnte med 40% flere påmeldte enn sist vi kjørte skolen.

Dette overbeviser meg om at mange ønsker å utvikle sin egen kompetanse og ser på sponsing og event som et fag, et fag som trenger å bli satt på dagsorden og et fag som man stadig trenger å lære nye ting om for å oppnå ønsket effekt.

I sommer er det flere av dere som vil oppleve Norges største verdiskaper på kroppen ved å delta på festival, et idrettsarrangement eller bidra i et veldedighetsarrangement. Tenk etter…, hva hadde Norge vært uten sponsing- og event. Og ikke minst hvordan hadde din hverdag vært da.

God sommer til alle dere verdiskapere!

Gunnar Glavin Nybø
Styreleder
Sponsor- og Eventforeningen

23. juni 2017

Neste innlegg/nyhet på våre nettsider kommer mandag 14. august.