Nordea, Kirkens Nødhjelp og TINE

Tre til om det som økte mest. Les kommentarene til Head of Marketing, Markedssjefen og Sponsorsjefen.

Idrettsspons og sosiospons er de kategoriene som økte mest både i prosent og i kroner, fra 2016 til 2017. (Se egen sak om tallene HER)

Vi har spurt: Hva kan årsaken, eller årsakene, være?

Head of Marketing, Paal Sprakehaug i Nordea, om veksten i idrett-  og sosiospons:

  • Jeg mener økningen kan ha en sammenheng med at annonsørene ønsker å engasjere seg mer og at et sponsorat kan være en effektivt kanal i kombinasjon med mer tradisjonelle betalte kanaler. Flere annonsører kobler sine sponsorater mot  digitale medier og content marketing-initiativ på egne sider,  i sosiale medier samt rundt forskjellige eventer. Vi i Nordea fokuserer på samfunnsansvars-initiativ, egne programmer, som Nordeas Kulturprogram, samt relevante partnerskap.  En vridning innenfor tradisjonelle sponsorater viser at markedet endres, men at investeringene totalt sett innenfor sponsing og event ikke reduseres.

Markedssjef, Ragnhild Øien Toyomasu i Kirkens Nødhjelp om sosio:

  • Det er flere årsaker til at sosiospending øker. Med nye bærekrafts mål, samt større forventninger fra forbrukere er det viktig for bedrifter både å vise og å ta samfunnsansvar. De trenger gode partnere som kan være rådgivere i prosesser for å lykkes i dette arbeidet. Her kan et samarbeid med en sosio aktør skåre godt strategisk. Om bedriften i tillegg kommuniserer dette både internt og eksternt ser vi at dette er med på å skape engasjement og bygge omdømme. Dette er også viktig for å tiltrekke seg dyktige hoder. Fler og fler unge etterspør og ønsker å bruke kompetansen sin til noe i tillegg til det kommersielle formålet i virksomheten. Her kan f.eks. pro-bono arbeid både gi gevinst for ansatte og for objekt gjennom engasjement og læring.

    Parallelt ser jeg at organisasjonene stadig blir flinkere til å utvikle og tilby gode og strategiske samarbeid næringslivet ser nytte og verdi av. Da blir vi mer konkurransedyktige i forhold til de tradisjonelle sponsoratene og dette gir totalt sett vekst.

    Et tredje element er det større politiske bildet. Norad og utenriksdepartementet etterspør i større grad treparts-samarbeid i bistanden for å løse de store utfordringer verden står overfor. Når næringsliv går sammen med stater og sivilsamfunn får arbeidet mer kraft. Dette er en del av det større bildet og så like fullt svært viktig!

Sponsorsjef Ann-Kristin Syversen i TINE om idrett-  og sosiospons:

  • Det er veldig spennende er at idrettssponsing generelt har en større vekst enn fotball. Jeg håper det betyr at vi ser resultatet av en profesjonalisering i sponsormarkedet hos både sponsorer og objekter. Objektene har blitt flinkere til å synliggjøre hva de kan tilby og at flere sponsorer ser at de kan få god ROI uten f.eks. å ha logo på klær. Flere og flere sponsorer ser viktigheten av aktivering og hvis logo blir mindre viktig bør det gi positive ringvirkninger for idretter og humanitære organisasjoner som ikke får mye eksponering i TV og aviser.

Les også hva DNB, Norges Idrettsforbund og Røde Kors tenker om veksten HER

 

 

Tekst: Hege Mauroy

22. mars 2018