Mer og lenger

OBOS har i mange år vært en viktig partner for SOS-barnebyer. Nylig bestemte OBOS seg for å fortsette som hovedsponsor.

- Sponsoratet med SOS-barnebyer er godt forankret og passer godt sammen med OBOS som er en aktør som er opptatt av livet i og mellom husene. SOS-barnebyer jobber for at barn får mulighet til å vokse opp i trygge hjem med en trygg familie. Dette er et arbeid vi gjerne vil bidra inn til, sier sponsorrådgiver Hege Irene Asplund i OBOS i en pressemelding.

OBOS har vært partner med SOS-barnebyer siden 2004 og har blant annet finansiert bygging av en barneby i Malawi hvor 150 barn vokser opp.

- OBOS er en stor sponsor på flere arenaer, og vi er takknemlig for at OBOS ser relevansen og viktigheten av sosio-sponsing i deres strategi. For å nå globale mål så er næringslivet og partnersamarbeid avgjørende for at organisasjoner som oss kan operasjonalisere vårt oppdrag, sier Linda C Dale fra SOS-barnebyer.

Både Asplund og Dale har tro på at en investering i utvikling for barn og samfunn utgjør en forskjell som er meningsfull for både kunder og medarbeidere. Begge påpeker at for å få effekt ut av samarbeidet, er aktiveringen av sponsoratet viktig; for noen år tilbake lanserte derfor OBOS appen Distansekortet: Barn setter spor, som aktiviserer to av OBOS sine partnere: SOS-barnebyer og Skiforeningen.

Fremover vil OBOS sponse SOS-programmer i større byer i Colombia. Blant annet har OBOS gitt et bidrag på 5 millioner kroner ekstra i år til flere nye hjem i hovedstaden Bogota. Dette er en ny barnebymodell der familiene integreres i lokalsamfunnet. 

- Vi er veldig takknemlig for at langsiktige partnere som OBOS er med oss og investerer i barn og trygge hjem, omsorg og utvikling, sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer i pressemeldingen.

Toppbildet, fra venstre: Linda C Dale/næringsliv SOS-barnebyer, Bente Lier/generalsekretær SOS-barnebyer,  Hege Asplund/sponsorrådgiver OBOS, Åge Pettersen/kommunikasjonsdirektør OBOS og Daniel K Siraj/konsernsjef i OBOS. 

 

 

Tekst: Hege Mauroy

8. mai 2017