Meld deg på ÅRSMØTE 4.mars!

Din mulighet som medlem av foreningen til å bruke din stemmerett og fremme saker.
Sponsor- og Eventforeningens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars og innkalles med 20 dagers varsel.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

a) Godkjenning av innkallelse
b) Valg av møteleder
c) Valg av tellekorps
d) Valg av referent
e) Årsberetning
f) Revidert regnskap
g) Godkjenning av budsjett
h) Innkomne forslag
i) Fastsettelse av medlemskontingent for kommende kalenderår
j) Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer og revisor
k) Valg av valgkomite

Årsmøtet finner sted, umiddelbart etter Frokostmøtet torsdag 4. mars. Dette innebærer at Årsmøtet starter kl. 10.00.

Meld deg på HER

PÅMELDING TIL FROKOSTMØTE