Medlemsundersøkelse blant sponsorer og sponsorobjekter

Forrige uke ble det sendt ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer innenfor bransjene sponsor og sponsorobjekter.

Alle våre medlemmer som er sponsorer og sponsorobjekter skal forrige uke ha mottatt en mail med link til en spørreundersøkelse fra Foreningen. 

Formålet med denne undersøkelsen er å finne ut hva våre sponsorer og sponsorobjekter ønsker seg mer av, hva de er fornøyde med og hva vi som forening kan gjøre bedre. Vi håper alle som har mottatt undersøkelsen tar seg tid til å svare slik at vi kan lage et best mulig innhold for dere i tiden som kommer. 

Dersom du er sponsor eller sponsorbjekt og ikke finner mailen med spørreundersøkelsen kan det hende at det ligger feil mailadresse på ditt firma i våre systemer. Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen ber vi deg melde ifra til oss på mail på Info@sponsevent.no

 

Frist for å svare på undersøkelsen er 01.10.2021 og vi ber derfor alle besvare undersøkelsen før det.