Markedsføring mot barn

Barn og unge er lett påvirkelige forbrukere slik at ved markedsføring mot barn og unge stilles det strengere krav til virksomheten din.